De ki: Sığınırım insanların Rabbine,

insanların (yegâne) mâlikine,

insanların ma'buuduna,

o sinsi şeytanın şerrinden,

ki o, insanların göğüslerine dâima vesvese verendir.

(O şeytan) gerek cinden, gerek insandan (olsun).