De ki: 'Nâs’ın (insanların) Rabbine sığınırım!'

'İnsanların Melik’ine (mutlak sâhib ve sultânına)!'

'İnsanların İlâhına!'

'O çok sinsi vesvese verenin şerrinden!'

'O ki, insanların sînelerinde vesvese verir!'

'Gerek cinlerden, gerekse insanlardan!'