De ki: Sığınırım insanların Rabbine.

İnsanların Melik'ine.

İnsanların İlâh'ına.

O sinsi vesvesecinin (şeytanın) şerrinden.

Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir.

Gerek cinlerden olsun, gerek insanlardan.