Andolsun kâfirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaran meleklere,

mü'minlerin ruhlarını kolayca rahatklıkla alan meleklere,

gökten inip çıkarken dalgıçlar gibi yüzdükçe yüzen tüm meleklere,

yarış yaparcasına ruhları hızlıca götüren meleklere,

kâinâttaki tüm işleri, Allah'ın emriyle evirip çeviren meleklere andolsun ki;

O gün bir sarsıntıdır sarsar.

Ardından bir sarsıntı daha gelir.

Kalpler o gün titreyip yerinden oynayacak.

Gözler korkudan donakalacak.

O inkârcılar derler ki: “Öldükten ve kabre konulduktan sonra tekrar ilk durumumuza mı döndürüleceğiz?

Ufalanmış bir kemik yığını haline geldikten sonra mı olacak bu iş?

Öyleyse bu zararlı bir dönüş olur.”

Allah buyurur: “Öldükten sonra dirilme olayı tek bir haykırış, sûra üfürülüşten ibarettir.”

Derken onlar uyanmışlar ve hepsi birden bir düzlüktedirler.

Musa'nın kıssasından hiç haberin oldu mu?

Hani kutsal bir vadide Rabbi O'na şöyle seslenmişti:

“Sen Firavun'a git, doğrusu o iyice azmıştır.”

Ona de ki: “Kendini günah ve küfür kirlerinden temizlemeye niyetin var mı?

Ve sana Rabbinin yolunu göstereyim de korkasın, saygı duyasın.”

Derken Musa ona en büyük mucizesi olan asanın yılana çevrilmesini gösterdi.

Ama Firavun O'nu yalanladı ve karşı geldi.

Sonra döndü Musa'nın getirdiklerini iptal etmek için bütün gücüyle çalışmaya koyuldu.

Derken ileri gelenlerini ve halkını topladı ve bağırdı.

“Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim?” dedi.

Derken Allah onu dünyada boğarak ahirette de cehennemle azaplandırarak helak etmişti.

Şüphe yok ki bunda korkanlar için ibretler vardır.

Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki o gökleri Allah yaratmıştır.

O gök kubbeyi yükseltmiş ve ona gerektiği gibi biçim vermiştir.

Onun gecesini karanlık yapmış ve gündüzünü de aydınlatmıştır.

Ve ardından yeryüzünü düzenleyip yaymıştır.

Oradan suyunu ve otlağını çıkarıp meydana getirmiştir.

Dağlarını dikip sağlam şekilde yerleştirmiştir.

Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi içindir.

Ve böylece bütün insanlığı sarsacak olan yeniden dirilme olayı gelip çattığında.

O gün insan ne için çalışıp çabaladığını hatırlayıp anlar.

Cehennem bakanlar için ortaya çıkarılır.

Artık kim azmışsa

ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse,

artık onun yeri yurdu cehennemdir.

Hesap gününde Rabbinin huzurunda durmaktan sakınanın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın

yeri yurdu da cennettir.

Ey peygamber! Sana kıyamet ne zaman gelip çatacak diye soruyorlar.

Sende ona ait bilgi nerede ki, anlatasın.

Çünkü onun bilgisinin başı ve sonu yalnız Rabbinin katındadır.

Sen ancak o kıyametten korkanları uyarmak için gönderilmişsin.

İnsanlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada ancak bir akşam veya kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.