And olsun o tutup boğarcasına çekip alanlara,

O hafif dokunup usulca alanlara.

Yüzdükçe yüzenlere,

Yarıştıkça yarışanlara,

İşi yönetip yönlendirenlere..

O gün (yeri) sarsan sarsacak.

Ardı sıra bir diğeri izleyecek.

Kalbler o gün (titreyip) yerinden oynayacak.

Gözleri saygı ile yere bakıp kalacak.

(10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!»

(10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!»

«O takdirde bu zararlı bir dönüştür..» derler.

(Ama onların dirilip eski hallerine gelmesi için yetecek) bir tek haykırış!.

Bir de bakarsın (hepsi) uyanık olarak toprağın üstündeler.

Musa'nın hâdisesi (başından geçen kıssası) sana geldi değil mi ?

Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tûvâ'da (şöyle) seslenmişti:

Fir'avn'a git, doğrusu o iyice azmıştır.

Ona de ki: «Arınmak ister misin ?

Sana, Rabbına giden doğru yolu göstereyim de derin bir saygıyla korkup eğilesin.»

Bunun üzerine Musa, ona o büyük mu'cizeyi gösterdi.

Fir'avn (onu) yalanladı ve baş kaldırdı.

Sonra da arkasını çevirip acele gitti.

(Halkı) biraraya toplayıp seslendi :

«Ben sizin en yüce tanrınızım !» dedi.

Bu yüzden Allah onu (öğüt ve ibret alınacak şekilde) Dünya ve Âhiret azâbıyla yakalayıverdi.

Şüphesiz ki bu hâdisede, Allah'tan saygı ile korkanlara ibret ve öğüt vardır.

Sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı ? (Allah) onu inşâ edip var kılmıştır. (Hâlâ görmüyor musunuz?!)

Tavanını yükseltti de ona (en uygun) düzen ve dengeyi sağladı.

Gecesini karanlık yaptı, kuşluğunu (aydınlık olarak) çıkardı.

Arkasından da yeryüzünü döşeyip hazırladı.

Ondan da suyunu ve otlağını (çeşit çeşit ağaç ve bitkilerini) çıkardı.

Dağları dikip sağlamlaştırdı.

(Bütün bunları) size ve davarlarınıza yararlı geçimlik kılmıştır.

O güç getirilemiyecek büyük (Kıyamet) felâketi geldiği zaman ;

O gün insan ne için çalışıp çabaladığını hatırlayıp anlar.

Cehennem de ortaya çıkıp görebilene görünür.

(37-38-39) Artık kim azıp dünya hayatını seçerek tercîh etmişse, şüphesiz Cehennem onun varacağı yerdir.

(37-38-39) Artık kim azıp dünya hayatını seçerek tercîh etmişse, şüphesiz Cehennem onun varacağı yerdir.

(37-38-39) Artık kim azıp dünya hayatını seçerek tercîh etmişse, şüphesiz Cehennem onun varacağı yerdir.

(40-41) Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havaî şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir.

(40-41) Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havaî şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir.

Senden Kıyâmet'in kopuş saatinin ne vakit ortaya çıkacağını soruyorlar.

Sende ona ait bilgi nerede ki anlatasın ?!

Onun kopuş ânının bilgisi Rabbına dayanıp noktalanır.

Sen ancak (Allah'tan) saygı ile korkup eğilenleri uyaransın.

Kıyâmet'i gördükleri gün sanki (Dünya'da) ancak bir akşam veya kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. (Dünya'nın ömrünün uzunluğuna, Âhiretin sonsulzuğuna nisbetle insanoğlunun ömrünün ne kadar kısa olduğuna işaret ediliyor.)