Canları boğarcasına şiddetle çekip alanlara and olsun,

Canları kolaylıkla alanlara and olsun,

Yüzüp yüzüp gidenlere and olsun,

(4-5) Yarıştıkça yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun

(4-5) Yarıştıkça yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun

O gün bir sarsıntı sarsar.

Peşinden bir diğeri gelir.

O gün kalbler titrer.

İnsanların gözleri yere döner.

Derler ki: 'Biz eski halimize mi döndürüleceğiz?'

'Ufalanmış kemik olduğumuz zaman mı?'

Derler ki: 'O takdirde bu zararına bir dönüştür.'

Doğrusu bir tek çığlık yetecektir.

Hepsi hemen bir düzlüğe dökülecektir.

Musa'nın başından geçen olay sana geldi mi?

Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitap etmişti:

'Firavun'a git; doğrusu o azmıştır.'

'Ona de ki: Arınmağa niyetin var mı?'

'Rabbine giden yolu göstereyim ki O'na saygı duyup korkasın.'

Bunun üzerine ona en büyük mucizeyi gösterdi.

Ama Firavun yalanladı ve baş kaldırdı.

Geri dönüp yürüdü.

Adamlarını toplayıp seslendi:

'Sizin en yüce rabbiniz benim' dedi.

Allah bunun üzerine onu dünya ve ahiret azabına uğrattı.

Doğrusu bunda Allah'tan korkan kimseye ders vardır.

(27-28) Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir.

(27-28) Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir.

Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır.

Ardından yeri düzenlemiştir.

Suyunu ondan çıkarmış ve otlak yer meydana getirmiştir.

Dağları yerleştirmiştir.

Bunları sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi için yapmıştır.

(34-35) Güç yetirilemeyen en büyük baskın geldiği zaman, o gün, insan ne uğurda çalıştığını anlar.

(34-35) Güç yetirilemeyen en büyük baskın geldiği zaman, o gün, insan ne uğurda çalıştığını anlar.

Cehennem her bakanın göreceği şekilde gösterilir.

(37-39) İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.

(37-39) İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.

(37-39) İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.

(40-41) Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

(40-41) Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

Senden kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar.

Nerde senden onu anlatması?

Onun bilgisi Rabbine aittir.

Sen sadece kıyametten korkanı uyaransın.

Kıyameti gördükleri gün dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış olduklarını sanırlar.