Boğulmuş olanları söküp alanlara andolsun.

Canları kolaylıkla alanlara,

Yüzüp yüzüp gidenlere,

Yarıştıkça yarışanlara,

Ve işleri yönetenlere,

O gün; bir sarsıntı sarsar,

Ve peşinden bie başkası gelir.

O gün kalbler titrer,

Gözler yere döner.

Biz, eski halimize mi döndürüleceğiz? derler.

Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit mi?

O takdirde bu, zararlı bir dönüştür, derler.

Doğrusu o, bir tek çığlıktır.

Ki o zaman, hepsi toprağın yüzüne dökülecektir.

Musa'nın haberi geldi mi sana?

Hani Rabbı ona; mukaddes vadide, Tuva'da şöyle seslenmişti:

Firavun'a git; çünkü o, çok azmıştır.

De ki: temizlenmeye meylin var mı senin.

Rabbına giden yolu göstereyim de O'ndan korkasın.

Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.

Ama o, yalanlayıp isyan etti.

Sonra arkasını döndü, koşmaya başladı.

Toplayıp seslendi:

Ve sizin en yüce Rabbınız benim, dedi.

Bunu üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.

Şüphesiz ki bunda, korkan kimseler için ibret vardır.

Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü mü? Onu bina etmiştir.

Boynu yükseltmiş ve ona bir şekil vermiştir.

Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü ortaya çıkarmıştır.

Bundan sonra yeri döşemiştir.

Ondan suyunu ve otlağını çıkarmıştır.

Dağları dikmiştir.

Sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi için.

Fakat o en büyük bela geldiği zaman;

O gün insan, neye çalıştığını anlar.

Cehennem, bakan herkese apaçık gösterilir.

Artık kim haddini aşmışsa.

Ve kim dünya hayatını tercih etmişse;

Şüphesiz ki onun varacağı yer; cehennemdir.

Kim de Rabbının makamından korkup da nefsini heveslerden alıkoyduysa;

Şüphesiz ki onun varacağı yer, cennettir.

Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar.

Senin neyine onun zamanını bildirmek.

En sonunda o, ancak Rabbına aittir.

Sen, ancak O'ndan korkanı uyaransın.

Ve onlar onu gördükleri gün; sadece bir akşam veya bir kuşluk vakti kalmış gibi olurlar.