Andolsun (kâfirlerin ruhunu) şiddetle söküp çıkaranlara.

Ve (Müminlerin ruhunu kuyudan su çeker gibi) usulcacık çekip alanlara.

Ve göklerle yer arasında yüzdükçe yüzenlere.

Ve (Mümini ruhuna taşırlarken) yarışıp geçenlere.

Ve derken (varlıklara ait) işi yıldan yıla evirip çevirenlere (ki mutlaka dirileceksiniz.)

O sarsıcının sarsacağı gün.

Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.

Gözler öne eğilir.

Derler ki: “Biz (öldükten sonra) yine ilk halimize döndürülecek miyiz?”

“Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?”

“O durumda, hüsranlı bir dönüştür bu” dediler.

Oysa o (kıyamet), yalnızca tek bir haykırıştır.

Bir de bakarsın onlar, yerin üstündedirler.

Musa'nın haberi sana geldi mi?

Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti.

“Firavun'a git; çünkü o azdı.”

Ona de ki: “Arınmak ister misin?”

“Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O'ndan) korkmuş olursun.”

(Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi.

Fakat o, yalanladı ve isyan etti.

Sonra da sırtını döndü ve (sihirbazları toplamak için) çaba harcamaya koyuldu.

Sonunda (sihirbazları) topladı da seslendi.

“Sizin en yüce Rabbiniz benim” dedi.

Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

Gerçekten bunda, içi titreyerek korkacak olan bir kimse için elbette bir ibret (ders) vardır.

Yaratılış bakımından siz mi daha çetinsiniz yoksa (Allah'ın) bina ettiği gök mü?

Onun tavanını yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa çıkardı.

Ondan sonra yeryüzünü serip döşedi.

Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.

Dağlarını dikip perçinledi.

Size ve hayvanlarınıza bir yarar olmak üzere.

Ancak o her şeyi batırıp gömen büyük felâket (kıyamet) geldiği zaman.

O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp anlar.

Görebilenler için cehennem de açığa çıkarılır.

Ama artık kim taşkınlık edip azarsa.

Ve dünya hayatını tercih ederse.

Hiç şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.

Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de hevâdan sakındırırsa.

Şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.

“O ne zaman demir atacak?” diye, sana kıyameti sorarlar.

Onunla (kıyamet ile) ilgili ne biliyorsun ki?

Rabbine aittir onunla ilgili son bilgi.

Sen, yalnızca ondan (kıyametten) içi titreyerek korkmakta olanlar için bir uyarıcısın.

Kendileri onu gördükleri gün, sanki onlar, bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler.