Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun.

Yumuşacık çekip alanlara,

Yüzdükçe yüzerek gidenlere,

Öncü olarak yarışıp geçenlere,

Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere.

O sarsıntının sarsacağı gün,

Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.

Gözler de zillet içinde düşecek.

Kendileri; derler ki: «Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?»

«Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?»

Dediler ki: «Şu durumda, zararına bir dönüştür bu.»

Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır.

Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler.

Musa'nın haberi sana geldi mi?

Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

«Firavun'a git; çünkü o, azdı.»

«Ona de ki: -Temizlenme isteğin var mı?»

«Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O'ndan) korkmuş olursun.»

(Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi.

Fakat o, yalanladı ve isyan etti.

Sonra da (karşıt olarak) çaba harcayıp sırtını döndü.

Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi;

Dedi ki: «Sizin en yüce Rabbiniz benim.»

Böylelikle Allah (c.c.) onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

Gerçekten bundan, 'içi titreyerek korkacak' olan bir kimse için elbette bir ibret (ders) vardır.

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etmiştir.

Onun boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa çıkardı.

Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.

Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.

Dağlarını dikip oturttu;

Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.

Ancak o, 'her şeyi batırıp gömen büyük felâket (kıyamet)' geldiği zaman.

O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp anlar?

Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir.

Artık kim taşkınlık edip azarsa,

Ve dünya hayatını seçerse,

Hiç şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.

Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de heva (istek ve tutkular)dan sakındırırsa,

Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.

«O ne zaman demir atacak?» diye, sana kıyamet saatini soruyorlar.

Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki...

En sonunda o (ve onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir.

Sen, yalnızca ondan 'içi titreyerek korkmakta' olanlar için bir uyarıp korkutansın.

Kendileri onu gördükleri gün, sanki onlar, bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler.