And olsun çekip çıkaranlara,

Ve yavaşça çekenlere,

Ve yüzdükçe yüzenlere.

Yarışıp geçenlere.

Emri yürütenlere.

O gün sarsacak olan bir dehşetle sarsar.

Onu da arkadan gelen izler.

O gün kalpler titrer,

Gözler baygın düşer.

Onlar hâlâ diyorlar ki: 'O çukurdan hayata mı döneriz?

'Ufalanmış kemiklere döndükten sonra, öyle mi?'

Dediler ki: 'Öyleyse bu hüsranlı bir dönüş olur.'

O sadece bir sese bakar.

Kendilerini bir meydanda bulurlar.

Musa'nın haberi sana geldi mi?

Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuvâ'da seslenmişti:

'Firavun'a git; çünkü o çok azdı.

'Ona de ki: Arınmaya niyetin var mı?

'Rabbinin yolunu sana göstereyim de Ondan kork.'

O büyük mucizeyi ona gösterdi.

Fakat o yalanladı ve karşı geldi.

Sonra arkasını döndü, bozgunculuk etmeye koştu.

Halkı topladı ve seslendi:

'Yüce Rabbiniz benim' dedi.

Allah da onu hem dünya, hem âhiret azabıyla yakaladı.

Allah'tan korkana bunda bir ibret vardır.

Sizi yaratmak mı daha zor, göğü mü? Allah onu bina etti.

Boyunu yükseltti, düzene koydu.

Gecesini kararttı, gündüzünü çıkardı.

Ondan sonra yeri yayıp döşedi.

Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.

Dağları yerlerine dikti.

Bütün bunları, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için yaptı.

O büyük felâket gelip çattığında,

İnsan neye çabaladığını o gün hatırlar.

Gören herkese Cehennem açıkça gösterilir.

Kim azgınlık etmiş,

Ve dünya hayatını tercih etmişse,

Barınacağı yer Cehennemdir.

Kim Rabbinin huzurunda durmaktan korkup da nefsini kötü heveslerden alıkoymuşsa,

Onun barınacağı yer de Cennettir.

Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

Sen onu nereden bileceksin?

Onun bilgisi Rabbine aittir.

Sen ondan korkanlar için bir uyarıcısın.

O günü gördüklerinde sanırlar ki, dünyada ya bir gece kalmışlardır, ya da bir kuşluk vakti.