Neyi birbirlerine sorup duruyorlar?

Büyük haberi mı?

Ki onlar onda anlaşmazlık halindedirler.

Hayır, öğreneceklerdir.

Hayır, kesinlikle öğreneceklerdir.

Yapmadık mı yeryüzünü bir beşik,

Dağları da birer kazık?

Sizi çiftler halinde yarattık.

Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

Geceyi bir örtü yaptık.

Gündüzü de geçimi sağlama zamanı olarak belirledik.

Ve üstünüze yedi sağlam (göğü) kurduk.

Parlayan bir lamba yerleştirdik.

Bulutlardan ise şarıl şarıl yağmur indirdik.

Ki onunla taneler ve bitkiler.

Ve çeşit çeşit bahçeler çıkaralım.

Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.

Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

Gök açılmış; kapı kapı olmuştur.

Dağlar yürütülmüş; serap olmuştur.

Cehennem ise gözetlemekte:

Azgınlar için bir varış yeri olarak...

Orada çağlar boyu kalacaklardır.

Orada bir serinlik ve bir içecek bulamazlar;

Ancak kaynar su ve acı bir yiyecek hariç.

Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak.

Onlar bir hesap ummuyorlardı.

Ve ayetlerimizi, mucizelerimizi yalanladılar.

Halbuki biz herşeyi sayıp yazmıştık.

Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.

Erdemliler için kurtuluş vardır.

Bağlar, bahçeler...

Genç ve yaşıt eşler...

Dolu kadehler...

Orada ne bir boş söz ne de bir yalan işitmezler.

Rabbinden bir karşılık; hesaplanmış bir armağandır.

Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. Hiç bir davada O'na hitap edemezler.

Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler.

İşte gerçek gün budur. Dileyen, Rabbine doğru yol tutsun.

Biz, sizi yakın bir azap ile uyarmış bulunuyoruz. O gün kişi yapmış olduklarına bakar ve inkarcı ise, 'Keşke toprak olsaydım!' der.