Battığı zaman yıldıza andolsun;

Sahibiniz (olan peygamber) şaşırıp sapmadı ve azmadı.

O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.

O (söyledikleri) yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Ona (bu Kur'an'ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir.

(Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

O, en yüksek bir ufuktaydı.

Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

Nitekim (ikisi arasında uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakınlaştı.

Böylece O'nun kuluna vahyettiğini vahyetti.

Onun gördüğünü gönül yalanlamadı.

Yine de siz görmüş olduğu üzerinde onunla tartışacak mısınız?

Andolsun, onu bir de diğer inişte görmüştü.

Sidretü'l-Münteha'nın yanında.

Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır.

Sidreyi örten örtmekte iken,

Göz kayıp şaşmadı ve (sınırı) taşmadı.

Andolsun, o, Rabbinin en büyük ayetlerinden olanını gördü.

Gördünüz mü? Haber verin; Lât ve Uzza'yı,

Ve üçüncü (put) olan Menât'ı(n herhangi bir güçleri var mı)?

Erkek (evlat) sizin, dişi de O'nun mu?

Eğer böyleyse, bu, çarpık bir paylaşma.

Bu (putlar ise,) sizin ve atalarınızın (kendi istek ve öngörünüze göre) isimlendirdiğiniz (kuru ve keyfi) isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili 'hiçbir delil' indirmemiştir. Onlar, yalnızca zanna ve nefislerinin (alçak) heva (istek ve tutku) olarak arzu ettiklerine uymaktadırlar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir.

Yoksa insana 'her arzu edip dilekte bulunduğu' şey mi var?

İşte, son da, ilk de (ahiret ve dünya) Allah'ındır.

Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri hiçbir şeyle yarar sağlamaz; ancak Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin verdikten sonra başka.

Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiçbir yarar sağlamaz.

Şu halde sen, bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir.

İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri (son sınır) budur. Hiç şüphesiz, senin Rabbin; kendi yolundan sapanı en iyi bilen O'dur ve hidayet bulanı da en iyi bilen O'dur.

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır; öyle ki, kötülükte bulunanları, yapmakta oldukları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir.

Ki onlar büyük günahlardan, çirkince utanmazlıklardan kaçınırlar, ufak tefek günahlar bundan müstesnadır. Hiç şüphesiz Rabb'in, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir, hatta sizi topraktan yarattığı ve siz daha annelerinizin karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman bile. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O, kimin takva sahibi olduğunu en iyi bilendir.

Şimdi, o yüz çevirmekte olanı gördün mü?

Azıcık verdi ve gerisini kaya gibi sımsıkı elinde tuttu.

Gaybın ilmi onun yanındadır da o mu görüyor?

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan da.

Doğrusu, hiçbir günahkâr, bir başkasının günah yükünü yüklenmez.

Ve doğrusu insana da kendi (emek ve) çabasından başkası yoktur.

Şüphesiz kendi (emek ve) çabası da görülecektir.

Sonra ona en eksiksiz karşılık verilecektir.

Elbette son varış Rabbine olacaktır.

Doğrusu, güldüren ve ağlatan O'dur,

Doğrusu, öldüren ve dirilten de O'dur.

Doğrusu, çiftleri, erkek ve dişiyi, yaratan da O'dur.

Bir damla sudan (döl yatağına) meni döküldüğü zaman.

Gerçek şu ki, diğer diriltme (yeniden neş'et) de O'na aittir.

Doğrusu, muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı.

Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi de O'dur.

Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı da O yıkıma uğrattı.

Semûd'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

Altı üstüne gelen (Lût kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçirdi.

Böylece ona (o topluma) sardırdığını sardırdı.

Öyleyse, Rabbinin hangi nimetlerinden kuşkuya düşmektesin?

Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

O yaklaşmakta olan yaklaştı

Onu Allah'ın dışında ortaya çıkaracak başka (hiçbir güç yoktur).

Şimdi siz, bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz?

(Alaylı) Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.

Ve şuursuzca baş kaldırıyorsunuz.

Hemen, Allah'a secde edin ve (yalnızca O'na) kulluk edin.