Doğrusu biz Nuh'u: 'Kavmini, kendilerine acıklı azap gelmeden önce uyar' diye kavmine gönderdik.

Dedi ki: 'Ey kavmim! Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

Allah'a kulluk edin, O'ndan sakının ve bana itaat edin, diye.

Ki, (Allah) günâhlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi belirli bir süreye kadar geciktirsin. Şüphesiz Allah'ın süresi geldiğinde geciktirilmez. Keşke bilseydiniz.'

Dedi ki: 'Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim.

Ancak benim davetim onların sadece kaçışlarını artırdı.

Ben, senin kendilerini bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini üzerlerine çektiler, (küfürlerinde) direndiler ve büyüklük tasladıkça tasladılar.

Sonra ben onları açıktan da [1] davet ettim.

Sonra onlara (davetimi) açıktan da ilan ettim, gizli gizli de söyledim.

Dedim ki: 'Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır.

Böylece, üzerinize gökten bolca yağmur göndersin.

Size mallarla ve oğullarla yardım etsin; size bahçeler versin, ırmaklar versin.

Size ne oluyor ki, Allah'ın yüceliğine kanaat getirmiyorsunuz?

Oysa O sizi çeşitli aşamalardan geçirerek yarattı. [2]

Allah yedi göğü nasıl kat kat yarattığını görmediniz mi?

Ve onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de bir kandil kıldığını?

Allah sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi.

Sonra sizi oraya yeniden döndürecek ve sizi (bir başka) çıkarışla çıkaracaktır.

Allah sizin için yeri bir sergi kıldı.

Onun geniş yollarında dolaşasınız diye.'

Nuh dedi ki: 'Rabbim! Onlar bana karşı geldiler ve malı ve çocuğu kendisinin zararından başka bir şeyini artırmayan kimseye (veya kimselere) uydular.

Ve büyük büyük tuzaklar kurdular.

'Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Vedd'den, Suva'dan, Yeğus'dan, Ye'uk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin' dediler.

Birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sapıklıklarından başka bir şeylerini artırma.'

Onlar günâhlarından dolayı boğuldular. Ardından ateşe sokuldular. O zaman kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.

Nuh dedi ki: 'Rabbim! Yeryüzünde inkârcılardan, hareket eden bir tek kişi bırakma.

Doğrusu sen onları bırakırsan onlar kullarını saptırırlar ve bozguncu ve inkârcıdan başkasını doğurmazlar.

Rabbim! Beni, anne babamı, mü'min olarak evime gireni ve mü'min erkeklerle mü'min kadınları bağışla. Zâlimlerin ise helâklerinden başka bir şeylerini artırma.