Rahmân,

Kur'an'ı öğretti.

İnsanı yaratttı.

Ona açıklamayı öğretti.

Güneş ve ay belli bir hesapladır.

Bitkiler ve ağaçlar (Allah'a) secde etmektedirler.

Göğü de yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu.

Tartıda taşkınlık etmeyin diye.

Tartıyı doğru yapın ve tartıda eksiklik yapmayın.

Yeri de yaratıklar için alçaltıp koydu.

Onda meyveler ve tomurcuklu hurmalar vardır.

Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? [1]

Andolsun ki, biz insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattık.

Cânnı [2] da dumansız yalın bir ateşten yarattı.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Birbirlerine kavuşmaları üzere iki denizi salıverdi.

Aralarında engel vardır birbirlerine karışmazlar.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İkisinden de inci ve mercan çıkar.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Denizde büyük dağlar gibi akıp giden yüksek gemiler de O'nundur.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onun üzerinde bulunan her şey yok olacaktır.

Yalnız yücelik ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) kalacaktır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Göklerde ve yerde kim (ve ne) varsa O'ndan ister. O her gün bir iştedir.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Ey (yeryüzünde) ağırlığı olan iki kitle (insanlar ve cinler)! Yakında sizin (hesabınızı görmek) için de vakit ayıracağız.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Ey cin ve insan topluluğu! Eğer göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeye güç yetirebiliyorsanız geçip gidin. Ancak bir gücünüz olmadan geçip gidemezsiniz.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Üzerinize ateşten yalın bir alevle ateşsiz kıpkızıl bir duman salıverilir de kendinizi savunamazsınız. [3]

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kırmızı bir gül halini aldığı zaman,

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İşte o gün ne insana ne de cinne günâhından sorulur.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Suçlular simâlarından tanınırlar. Böylece perçemler(in)den ve ayaklar(ın)dan yakalanılır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.

Onlar bununla oldukça sıcak kaynar suyun arasında dolaşıp dururlar.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) durmaktan korkan için ise iki cennet vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(O cennetlerin) her ikisi de türlü türlü ağaçlara sahiptir.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onların içlerinde akar halde iki pınar vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onların içlerinde her meyvadan iki tür vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Orada) astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetten devşirilen meyveler de (oradakilere) yakındır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Oralarda bakışlarını yalnız eşlerine dikmiş güzeller vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onlar sanki yakut ve mercandırlar.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

O iki (cennet)in berisinde de iki cennet vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Bu ikisi koyu yeşildir.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onların içinde de sürekli fışkırıp akan iki pınar vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onların içlerinde de meyve, hurma ve nar vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Orada iyi huylu güzel kadınlar vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Çadırlar içine kapanmış huriler.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Yeşil yastıklara ve güzel döşeklere yaslanırlar.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir.