Rahman (olan Allah);

Kur'ân'ı öğretti.

İnsanı yarattı;

Ona anlatma ve açıklama yeteneği verdi.

Güneş ve Ay hesap iledir,

Bitki ve ağaç (türleri) secde ederler.

Gökyüzünü O yükseltti ve ölçü-tartıyı koydu.

Sakın tartıda hakkı, insafı aşmayın !

Tartıyı adaletle ayakta tutun, tartıyı eksik tartmayın.

Yeryüzünü de ancak ve sadece canlı varlıklar için alçaltıp koydu.

Onda meyveler ve salkım tomurcuklu hurma ağacı vardır.

Kabuklu, kapçıklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.

O halde (ey insanlar ve cinler!) Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz ?

insanı testi gibi ses çıkaran kuru balçıktan yarattı

Cânn'ı (Cinleri) de dumansız bir ateşten yarattı.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?

O, iki doğunun da Rabbıdır, iki batının da Rabbıdır.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi;

Aralarında bir engel vardır ki, biri diğerinin sınırını geçemez.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

İkisinden de çıkar inci ile mercan.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Denizde dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?

Yerin üstündeki her şey fânidir.

Çok yüce azamet ve iyilik sahibi olan Rabbin zâtı bakidir, baki kalacaktır.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?

Göklerdeki ve yerdeki kimseler hep O'ndan ister; O, her gün (her dem ve an) bir işte, bir tecellidedir.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Ey (yeryüzünün) iki ağırlığı (olan insanlar ve cinler)! Yakında (Kıyamet günü) sizinle meşgul olup gerekeni yapacağız.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?

Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp geçmeye güç getirebilirseniz, haydi geçin.. Ama geçemezsiniz, ancak bir sultan (açık belge, kesin delil, hesap, kuvvet ve üstünlük) ile geçebilirsiniz.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Üzerinize dumansız bir ateş ve bunaltıcı bir duman (gaz) gönderilir de artık kendinizi savunamaz ve kurtaramazsınız.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Gök yarılıp gül rengine dönüşerek yağ gibi eridiği zaman...

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

O gün, ne insanlara, ne de cinlere günahlarının sebebi) sorulmaz.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Suçlu günahkârlar yüzlerindeki belirtileriyle bilinip tanınırlar. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar (da yaka-paça Cehennem'e atılırlar).

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

İşte bu, suçlu günahkârların yalanladığı Cehennem'dir.

Onlar, Cehennem ateşiyle son derece kaynar su arasında dolaşıp dururlar.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Rabbı'nın (hüküm ve adalet) makamından korkan kimseye iki Cennet vardır.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?

İkisi de bol çeşitli ağaçlara sahiptirler.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

İkisinde akıp duran iki pınar vardır.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?

İkisinde de her çeşit meyveden çift çift vardır.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?

Onlar (o Cennetlere lâyık görülen bahtiyarlar), astarlan kalınca atlastan olan döşekler üzerine yaslanırlar. Her iki Cennet'teki meyveler ise kolayca devşirilecek şekilde yakındır..

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Cennetlerde gözlerini sadece kendi eşlerine çevirmiş, daha önce kendilerine ne insan, ne de cin dokunmamış zevceler vardır.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?

Onlar (o zevceler) sanki yakutlar ve mercanlardır.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz?

Bu ikisinden başka iki Cennet daha vardır.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Bu ikisi dekoyu yeşildir.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

İkisinde de durmadan fışkırıp akan iki pınar vardır.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

ikisinde de meyva, hurma ve nar vardır.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Cennetlerde huyları güzel, yüzleri güzel hayırlı kadınlar vardır.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Otaklarında tüller ardında huriler vardır.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Bunlardan önce onlara hiçbir insan ve cin dokunmamıştır.

Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Eşleri yeşil yastıklara ve benzeri görülmeyen döşeklere yaslanırlar.

O halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?

Büyüklük, ululuk, saygınlık, cömertlik, iyilik sahibi olan Rabb'ının ismi çok mübarektir, çok yücedir.