(1-2) Sınırsız rahmetiyle varlık âlemindeki her şeye merhamet eden (Allah, Resulü'ne) Kur'an'ı öğretti (insanın anlamasını sağladı).

(1-2) Sınırsız rahmetiyle varlık âlemindeki her şeye merhamet eden (Allah, Resulü'ne) Kur'an'ı öğretti (insanın anlamasını sağladı).

(3-4) İnsanı yarattı ve ona düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.

(3-4) İnsanı yarattı ve ona düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.

Güneş de ay da kendileri için belirlenen yörüngelerde bir hesaba göre hareket etmektedir.

(Yaratılışları gereği) bitkiler de ağaçlar da (Allah'a) secde ederler (O'nun emrine boyun eğerler).

Gökyüzünü O yükseltti ve (her şeyde) ölçü (ve denge)yi (O) koydu.

Ölçüde haddi aşmayın!

Ölçüyü adaletle ve tam yapın, tartıları da eksik yapmayın!

(Allah,) yeryüzünü bütün canlı varlıklar için yayıp döşedi.

(11-12) Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları, filizlenip dal veren taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

(11-12) Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları, filizlenip dal veren taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

O, (ilk) insanı pişmiş gibi kuru bir balçıktan yarattı.

Cini de ateşin dumansızından (ışından) yarattı.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(19-20) (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Ama aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır (Bir tarafın tuzlu suyu diğer tarafın tatlı suyuna karışmamaktadır).

(19-20) (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Ama aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır (Bir tarafın tuzlu suyu diğer tarafın tatlı suyuna karışmamaktadır).

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Deniz(ler)de koca dağlar gibi yüzen gemiler de O'nundur.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(26-27) Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır). Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır.

(26-27) Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır). Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi sadece) O'ndan isterler. O, (bütün bunları hayata geçirmek için) her an yeni bir ilâhî tasarruftadır (yeni bir şey yaratmaktadır).

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan insan ve cin) toplulukları! (Verdiğimiz nimetlerden sonra) yakında sizi de hesaba çekeceğiz.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç ve ilim olmadıkça geçip gidemezsiniz.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Üzerinize dumansız bir alev ve kıpkızıl (zehirleyici ve) bunaltıcı bir duman gönderilir de artık kendinizi koruyamazsınız.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Sonra gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?)

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

O gün ne insana ne de cine günahları hakkında bir şey sorulmaya (gerek kalmaya)cak.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Suçlular simalarından tanınır da, (cehenneme atılmak için) perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(43-44) İşte bu o suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.

(43-44) İşte bu o suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından ürperen kimseye iki cennet vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İki cennet de çeşitli güzelliklerle bezenmiştir.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de her meyveden çiftler vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Buralarda ağırlananlar, yüz bezleri yaldızlı atlastan minderlere yaslanırlar. Her iki cennetin bahçelerindeki ağaçların meyveleri kolayca alınacak kadar yere yakındır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

O cennetlerde gözleri efendilerinden başkasını görmeyen, daha önce cin ve insanlardan hiç kimsenin dokunmadığı tatlı bakışlı dilberler (hizmetçi kızlar) vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onlar sanki yakut ve mercandır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey olabilir mi?

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Bu cennetlerin renkleri koyu yeşildir.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de (değişik) meyveler, hurma ve nar vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

İçlerinde huyu güzel, yüzleri güzel dilberler (hizmetçi kadınlar) vardır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onlar, çadırlarda sadece eşleri için ayrılmış hurilerdir.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Bunlardan önce onlara hiçbir insan ve cin dokunmamıştır.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar.

O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.