Rahman,

Kuran'ı öğretti.

İnsanı yarattı.

Ona beyanı (açıklama yeteneğini) öğretti.

Güneş ve ay bir hesap ile (hareket etmekte) dir.

Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler.

Göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu.

Ki ölçüyü aşmayasınız.

Ölçüyü adaletle gözetiniz; ölçüyü kaybetmeyiniz.

Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı.

Orada meyvalar, salkımlı hurma ağaçları vardır.

Kabuklu taneler ve baharatlar.

(Ey insanlar ve cinler), Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İnsanı, çömlek gibi kuru bir çamurdan yarattı.

Cinleri de dumansız ateşten yarattı.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İki doğunun ve iki batının Rabbi.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İki denizi salmıştır; birbirlerine kavuşuyorlar.

Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşıp karışmazlar.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinden de inci ve mercan çıkar.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler O'nundur.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Üzerinde bulunan herkes ölümlüdür.

Sadece Görkemli ve Onurlu Rabbinin varlığı kalıcıdır.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Göklerde ve yerde olan herkes O'na yalvarır. O her gün kesintisiz kontrol etmektedir.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ey sorumlu iki topluluk, sizi elbette sorguya çekeceğiz.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Üzerinize ateşten toplar ve ışınlar gönderilir; yardım görmezsiniz.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Gök parçalanıp da, yağ gibi eridiği ve kırmızı bir güle dönüştüğü zaman...

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

O gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Suçlular yüzlerinden tanınır ve yaka paça götürülürler.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İşte bu, suçluların yalanlayıp durduğu cehennemdir.

Onunla kaynar su arasında dönüp dolaşırlar.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rabbinin görkeminden korkan (cin ve insan) lar için iki cennet vardır.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Türlü besinlerle doludur her ikisi.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İçlerinde akan pınarlar vardır.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de her meyveden iki çeşit vardır.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Astarları atlastan yataklara yaslanırlar, her iki cennetin meyveleri pek yakındır.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Oralarda, daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış, bakışlarını dikmiş eşler vardır.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Onlar yakut ve mercan gibidirler.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

O ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Yemyeşildirler.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Her ikisinde de meyvalar, hurmalar ve narlar vardır.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Her ikisinde de iyilikler, güzellikler vardır.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Çadırlara kapanmış güzeller

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Daha önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştı.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Yeşil yastıklara ve işlemeli halılara yaslanırlar.

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Görkemli ve Onurlu Rabbinin ismi ne yücedir!