(1-2) Kur'ânı O çok esirgeyici (Allah) öğretdi.

(1-2) Kur'ânı O çok esirgeyici (Allah) öğretdi.

insanı O yaratdı.

Ona beyânı O ta'lîm etdi.

Güneş de, ay da hisabladır.

Sakı olmayan nebat da, ağaç da (Ona) secde ederler.

Gök (e gelince:) Onu da (Allah) yükseltdi. Bir de mîzânı koydu,

(8-9) Tartıda haksızlık etmeyin, ve teraziyi adaletle doğrultun, tartılanı eksik yapmayın diye.

(8-9) Tartıda haksızlık etmeyin, ve teraziyi adaletle doğrultun, tartılanı eksik yapmayın diye.

Yer (e gelince:) Onu da bütün mahlûkaaı (ın fâidesi) için alçaltdı.

Ki onda (türlü) meyve (ler), domurcuklu hurma ağaç (lar) ı,

Samanlı tane (ler), hoş kokulu nebat (lar) vardır.

O halde (ey ins-ü cin) Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

O, insanı bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıkdan yaratdı.

Cânnı da yalın bir ateşden yaratdı.

O halde Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

O, hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir.

O halde Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

(Suyu acı ve tatlı) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermişdir.

(Böyle iken) aralarında yekdiğerine tecâvüz etmiye mâni birperde vardır.

O halde Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

O iki (deniz) den (büyük ve küçük) inci ve mercan çıkar.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Denizde uzun dağlar gibi yükselen gemiler de Onun.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

(yer) üzerinde bulunan her canlı fânidir.

(Ancak) azamet ve ikram saahibi olan Rabbinin zâti baakıy kalacakdır.

Böyle iken Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Göklerde ve yerde kim (ve ne) varsa Ondan ister, O, hergün bir işdedir.

O halde Rabbinin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Ey ins ve cin ileride siz (in nisabınızı görmiy) e yöneleceğiz.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Ey cin ve insan cemâat (ler) i, göklerin ve yerin bucaklarından geç (ib de ilâhî kazaadan selâmete er) miye gücünüz, yetiyorsa —ki (Allahın bahşedeceği) bir kudretle olmadıkça asla geçemezsiniz— haydi geçin (kurtulun)!

O halde Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Üzerinize ateşden (dumansız) bir yalınla (kara) bir duman salıverilecek, öyle ki birbirinizi kurtaramayacak, yardımlaşamayacaksınız.

Şîmdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Artık gök yarılıb da kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman,

Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabileceksiniz?

İşte o gün ne insana, ne cinne günâhı sorulmayacak.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Günahkârlar sîmâlariyle tanılacak da perçemlerinden ve ayaklarından tutulacak.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

İşte bu, o günahkârların yalan saydıkları cehennemdir.

Onlar bununla kaynar su arasında (bocalayıb) dolaşacaklar.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Rabbinin huzuurunda durmakdan korkan kimseler için iki cennet vardır.

O halde Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

(Bu cennetler) çeşid çeşid ağaçlar (la doludur).

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Bu iki (cennet) de akar iki kaynak vardır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Bu iki (cennet) de her meyveden çifte çifte (nevi) ler vardır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yaları sayabilirsiniz?

Hepsi de, astarları atlasdan olan döşemelere yaslanarak (nimetlenirler). Her iki cennetden devşirilen meyve (ler, ehl-i cennete) yakındır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Oralarda gözünü yalınız zevcelerine hasretmiş (öyle dilber) ler vardır ki bunlardan evvel ne bir insan, ne bir cin asla kendilerine dokunmamışdır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Sanki onlar (birer) yaakutdur, mercandır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

iyiliğin mükâfatı iyilikden başka mıdır?

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

(O) ki (cennet) den başka iki cennet daha vardır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

(Bu cennetler) koyu yeşil (renkde) dirler.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

İçlerinde (suları) durmayıb fışkıran iki pınar vardır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

İçlerinde her nev'i meyveler, hurma ve nar vardır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Çadırlar içinde ehl-i perde huurîler yardır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Bunlara onlardan evvel ne bir insan, ne bir cin dokunmamışdır.

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

(Zevceleri) yeşil yasdıklara ve güzel döşemelere yaslanarak (ni'merlenirler).

Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?

Azamet, saltanat ve ikram saahibi Rabbinin adı ne yücedir!