Rahman (olan Allah).

Kur'an'ı öğretti.

İnsanı yarattı.

Ona beyanı öğretti.

Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

Bitki ve ağaç (O'na) secde etmektedirler.

Göğü yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu.

Sakın mizanda haksızlık ve taşkınlık yapmayın.

Tartıyı adaletle tutup doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

Allah yeri canlılar için yaratmıştır.

Onda meyveler ve kapçıklı hurmalıklar vardır.

Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

Cinleri de yalın dumansız bir ateşten yarattı.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Birbirleriyle kavuşup karşılaşmak üzere (yeraltı kaynaklarındaki tatlı su ile okyanuslardaki tuzlu su içeren) iki denizi salıverdi.

İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinden de inci ve mercan çıkar.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

(Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur.

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan ister. O, her gün bir iştedir.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin)! Yakında (hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Ey cin ve ins toplulukları! Eğer (azabımdan kurtulmak için) göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşıp geçin; ancak üstün bir güç (özür) olmaksızın aşıp geçemezsiniz.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve bakır gibi erimiş kıpkızıl bir duman salıverilir de artık yardımlaşamazsınız.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İşte o gün ne insana, ne de cinne günahından sorulmaz.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

(Çünkü o gün) Suçlu günahkârlar simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanıverir.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İşte bu, suçlu günahkârların kendisini yalanlamakta oldukları Cehennemdir.

Onlar, kendisiyle (cehennem ateşiyle) alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp dolaşırlar.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rabbinin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Bu iki cennet türlü ağaçlarla doludur.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de her meyveden (bilinen ve bilinmeyen) iki çift vardır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Astarları ağır işlenmiş atlastan olan yataklar üzerinde yaslanıp dayanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakındır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Orada, bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş, daha önce ne insan ve ne de cinlerin asla dokunmadığı eşler vardır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Alabildiğine yemyeşildirler.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

İkisinde de (her türden benzeri görülmemiş) meyve, hurma ve nar (ağaçları) vardır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Otağlar içinde korunmuş beyaz tenli kadınlar.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmamıştır.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere dayanıp yaslanırlar.

O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı pek de bereketlidir!