Rahman,

Bu Kuran'ı (insana) öğretti.

O, insanı yarattı:

ona açık ve berrak şekilde düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.

Güneş ve ay (O'nun buyruğu doğrultusunda) kendileri için belirlenen yörüngelerde akarlar;

yıldızlar ve ağaçlar (O'nun önünde) yere kapanırlar.

Ve O, gökleri yükseltti ve (her şey için) bir ölçü koydu

ki (siz, ey insanlar,) asla (doğruluk ve haklılık) ölçüsünden şaşmayasınız!

Öyleyse (yaptıklarınızı) adaletle tartın ve ölçüyü eksik tutmayın!

O, yeri, bütün canlı varlıklar için genişletip yaymıştır,

üzerinde meyveler ve salkım salkım hurma ağaçlarıyla

ve filizlenip dal veren tohumları ve hoş kokulu bitkileriyle.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

O, insanı çömlek gibi pişmiş çamurdan yarattı,

halbuki görünmez varlıkları garip bir ateş alevinden yaratmıştır.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

(O,) gündoğumunun en uzak iki noktasının ve günbatımının en uzak iki noktasının Rabbi(dir).

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

O, birbirlerine kavuşup karışabilmeleri için iki büyük su kütlesini serbest bırakmıştır;

(ama) aralarında aşamayacakları bir engel var.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Bu (su kütle)lerinin ikisinden büyüklü küçüklü inciler çıkar.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Ve (hareket halindeki) dağlar gibi denizler üzerinde yüzüp giden kocaman gemiler O'nundur.

Peki, öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Göklerde ve yerde var olan her şey yok olup gitmeye mahkumdur;

ama kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zatı sonsuza dek kalıcıdır.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Göklerde ve yerdeki bütün mevcudat O(nun kanunları)na tabidir: (ve) O, her gün kendini bambaşka (şaşkınlık verici) bir yolla ifade eder.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

(Bir gün) sizden hesap soracağız, siz ey günah yüklü çift!

Bu durumda, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Siz ey görünmez varlıklar(ın) ve insanlar(ın şerlileriy)le bir arada yaşayanlar! Eğer göklerin ve yerin ötelerine geçebileceğinizi (düşünüyorsanız), haydi geçin! (Ama) onların ötesine geçemezsiniz, (Allah'tan) bir yardım olmazsa!

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Bir ateş alevi ve duman üzerinize salınacak ve hiçbir yardım görmeyeceksiniz!

Bu durumda, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Gök parça parça yarıldığı ve (yanık) yağ gibi kızıllaştığı zaman:

Hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

O Gün ne insana ne de görünmez varlığa günahları hakkında bir şey sorulmayacaktır.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Bütün günahkarlar işaretlerinden tanınacak ve alınları ile ayaklarından yakalanacaklar!

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

İşte bu, günahkarların (şimdi) yalanladıkları cehennemdir:

onlar, cehennem ile (kendi) yakıcı ümitsizlikleri arasında gidip gelecekler!

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Rablerinin huzuruna korku içinde çıkanlar için iki (cennet) bahçe(si hazırlanmıştır.)

Öyleyse, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Türlü türlü harika renkler (ile bezenmiş iki bahçe).

Öyleyse, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Bu iki (bahçenin her birin)de iki çeşme akacak.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

İkisinde de her meyveden iki cins bulunacak.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

(İşte böyle bir cennette, kutsananlar) atlastan dokunmuş halılara uzanarak (hayat sürecekler); ve bu iki bahçenin meyvesi kolayca erişebilecekleri yerde bulunacak.

Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz?

Bu (bahçe)lerde, ne insanın ne de görünmez bir varlığın daha önce hiç dokunmadığı yumuşak bakışlı eşler bulunacak.

Öyleyse, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

İncilerin ve yakutların (güzelliği) gibi (muhteşem güzellikler vaad edildiği zaman,)

hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi?

O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Ve o ikisinin yanında (başka) iki bahçe daha olacak;

o halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Yemyeşil iki (bahçe).

O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Bu iki (bahçe)nin (her birinde) iki kaynak fışkıracak.

O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Onların ikisinde de (çeşit çeşit meyveler), hurmalar ve narlar olacak.

O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Ve bu (bahçeler)de (her)şeyin en muhteşemi ve en güzeli bulunacak.

O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

(Kutsananlar, orada, harika) çadırlarda saf ve çekingen, yumuşak huylu eşleri (ile birlikte yaşayacaklar).

O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Daha önce ne bir insanın ne de görünmez varlığın dokunmadığı (eşler).

O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

(Onlar, böyle bir cennette) yeşil çimenler ve harikulade güzellikte halılar üzerinde uzanarak (hayat sürecekler).

O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

İhtişam sahibi ve kerim Rabbinin ismi ne yücedir!