O Rahmân olan Mabûd-i Zîşân.

(2-3) Kur'an'ı (Peygamberine) talim buyurdu. İnsanı yarattı.

(2-3) Kur'an'ı (Peygamberine) talim buyurdu. İnsanı yarattı.

Ona beyanı (ifade-i meramı) öğretti.

Güneş ve ay, (muntazam) bir hesab ile cereyan etmektedir.

Ve çimen ve ağaç secde ederler.

(7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz'etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz.

(7-8) Semayı yükseltti ve mizanı vaz'etti. Tâ ki, hadd-i tecavüz etmeyesiniz.

Ve mizanı adâletle yerine getiriniz ve tartıyı noksan etmeyiniz

Yeryüzünü de her zîhayat için döşedi.

Orada mütenevvi meyveler ve tomurcuklar sahibi olan hurma ağaçları vardır.

Yaprak sahibi daneler ve iyi kokulu nebat (vardır).

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

İnsanı pişmiş çamurdan yapılmış çanak gibi bir kurumuş ses verir balçıktan yarattı.

Cinleri de dumanı olmayan halis bir ateş alevinden yarattı.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

İki maşrıkın Rabbi ve iki mağribin Rabbidir.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(O) İki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşurlar.

Aralarında bir engel vardır, birbirine tecavüz etmezler.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(22-23) O ikisinden inci ile mercan çıkar. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(22-23) O ikisinden inci ile mercan çıkar. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

Denizde dağlar gibi yapılmış olan büyük gemiler de O'nun içindir.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

Onun üzerinde bulunan herkes fânidir.

Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı ise bâki kalacaktır.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

Göklerde ve yerde her kim var ise O'ndan dilerler. O, her gün bir işle (meşgul)dür.

Artık Rabbinizin hangi nimetlerini tekzîp edersiniz?

Ey ins ve cin! Yakında sizin için teveccüh edeceğiz.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

Ey cin ve ins cemaatı! Eğer göklerin ve yerin çevrelerinden çıkıp gitmeğe gücünüz yeterse hemen çıkıp gidiniz. Halbuki, bir kuvvet olmadıkça siz çıkıp gidemezsiniz.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(35-36) Sizin üzerinize ateşten dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir, artık yardımlaşamıyacaksınızdır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(35-36) Sizin üzerinize ateşten dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir, artık yardımlaşamıyacaksınızdır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

İşte o zaman ki, gök parçalanır da hemen kızıl deri gibi bir gül olmuş olur.

Artık Rabbinizin hangi nimetlerini tekzîp edersiniz?

İşte o gün ne bir insan ve ne de bir cin günahından sorulmayacaktır.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

Günahkarlar sîmalarıyla tanınırlar. Artık alınlarıyla ve ayaklarıyla yakalanırlar.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

İşte bu, o cehennemdir ki, bunu o gün günahkârlar tekzîb ederler.

O cehennemin arasıyla son derece sıcak bir su arasında dolaşacaklardır.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(46-47) Ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(46-47) Ve Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(O iki cennet) Mütenevvi ağaçlara, meyvelere sahiptirler.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(50-51) İkisinde iki pınar vardır ki, cereyan ederler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(50-51) İkisinde iki pınar vardır ki, cereyan ederler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

İkisinde de her türlü yemişten iki çift vardır.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(Onlar) Astarları kalın ipek kumaştan olan döşekler üzerine dayanmış bir halde olacaklardır ve o iki cennetin meyvelerinin toplanışı da yakındır.

Artık rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(56-57) O cennetlerde nazarlarını (yalnız kendi kocalarına) hasretmiş kadınlar vardır ki, kendilerine onlardan önce ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(56-57) O cennetlerde nazarlarını (yalnız kendi kocalarına) hasretmiş kadınlar vardır ki, kendilerine onlardan önce ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir)

(58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir)

(58-60) Sanki onlar, yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz? İyiliğin mükâfaatı, iyilikten başka mıdır? (elbette değildir)

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(62-63) O iki cennetin ötelerinde de iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(62-63) O iki cennetin ötelerinde de iki cennet vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(64-65) (O iki cennet) Koyu yeşil renktedirler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(64-65) (O iki cennet) Koyu yeşil renktedirler. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(66-67) O ikisinde de iki fışkıran pınar vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

(66-67) O ikisinde de iki fışkıran pınar vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?

O ikisinde her nevi meyve ve hurma ve nar (ağaçları) vardır.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.

O cennetlerde hayırlı huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.

(Onlar) Çadırlarda ikamete müdavim hurilerdir.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.

Onlara kocalarından evvel ne bir insan ve ne de bir cin dokunmamıştır.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.

(O cennet ehli) Yeşil yastıklara ve pek güzel, nâdir döşemelere yaslanmış (bir halde bulunacak)lardır.

Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz.

Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, mübarek (â'li, mukaddes) olmuştur.