And olsun saf saf dizilenlere.

Sürüp sevk edenlere.

Zikri okuyanlara.

Tanrınız tek bir Tanrıdır.

O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi ve doğuların Rabbidir.

Biz Dünya semâsını yıldızlardan süslerle donattık.

Ve onu her türlü isyankâr şeytandan koruduk.

Onlar yüce âlemleri dinleyemezler; çünkü taşlanırlar.

Semâdan kovulmuşlardır; onlar için bir de sürekli azap vardır.

Ancak kulak hırsızlığıyla birşey kapan olursa, onu da delip geçen bir alev izler.

Sor onlara: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa bütün bu yarattıklarımızı mı? Nihayet Biz onları yapışkan bir çamurdan yaratmışız.

Sen hayrete düştün; onlar ise eğleniyorlar.

Öğüt verildiğinde düşünüp ibret almıyorlar.

Bir âyet gördüklerinde de alaya alıyorlar.

Diyorlar ki: 'Bu düpedüz büyüdür.

'Biz ölüp de topraktan ve kemikten ibaret hale geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?

'Üstelik gelip geçmiş atalarımız da, öyle mi?'

De ki: Evet. Hem de horlanmış şekilde diriltileceksiniz.

Buna bir ses yeter; ve onlar o anda kalkmış, bakınmaktadırlar.

'Eyvah bize,' derler. 'Hesap günü gelmiş!'

İşte yalanladığınız hüküm günü!

Sürün o zalimleri ve benzerlerini ve taptıklarını,

Allah'tan başka kulluk ettiklerini. Hepsine Cehennemin yolunu gösterin.

Tutuklayın onları; çünkü sorguya çekilecekler.

Yardımlaşsanıza, size ne oldu?

Heyhat! O gün hepsi teslimiyet içindedir.

Döner, birbirlerini suçlarlar.

'Siz iyiliğimizi ister görünüyordunuz' derler.

Diğerleri de 'Siz zaten inanmamıştınız ki,' diye cevap verirler.

'Sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Kendiniz bir azgınlar güruhu olup çıktınız.

'Artık Rabbimizin sözünü hak ettik; azabı hep beraber tadacağız.

'Doğru, sizi biz baştan çıkardık; çünkü biz de azmış gitmiştik.'

O gün hepsi azapta ortaktır.

Mücrimleri Biz işte böyle yaparız.

Onlara 'Allah'tan başka tanrı yok' denince büyüklük taslıyorlardı.

'Delirmiş bir şairin hatırı için tanrılarımızı mı terk edelim?' diyorlardı.

Halbuki o hakkı getirmiş ve diğer bütün peygamberleri de doğrulamıştı.

O acı azabı mutlaka tadacaksınız.

Yaptıklarınızın karşılığından başka birşey görmeyeceksiniz.

Ancak Allah'ın ihlâsa erdirdiği kulları müstesna.

Orada onlar için âşinâ rızıklar vardır.

Ve meyveler vardır. Sürekli ikramlara erişirler.

Nimetlerle dolu Cennetlerdedirler.

Karşılıklı koltuklara kurulmuşlardır.

Çevrelerinde pınarlardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır.

Bembeyazdır, içenlere pek hoş gelir.

Ne rahatsızlık verir, ne sarhoş eder.

Yanlarında da bakışlarını kendilerine çevirmiş güzel gözlü eşler vardır.

Saklı inciler gibi.

Birbirlerine dönmüş, hal hatır sormaktadırlar.

Sohbete katılanlardan biri der ki: 'Benim bir arkadaşım vardı.

'Derdi ki: Sen de inanıyor musun,

'Ölüp de topraktan ve kemikten ibaret hale geldikten sonra hesaba çekileceğimize?'

'Şimdi ne halde olduğunu biliyor musunuz?' der.

Bakar ve onu Cehennemin ortasında görür.

Der ki: 'Allah'a yemin olsun, neredeyse beni de helâk edecektin.

'Rabbim lütfetmeseydi, ben de orada olacaktım.

'Artık ölmeyeceğiz, değil mi?

'İlk ölümümüzden sonra bize ölüm yok. Azaba da uğratılmayacağız.'

Asıl büyük bahtiyarlık işte budur.

Çalışacak olan, böyle birşey için çalışsın.

Bu mu daha iyi bir ikramdır, yoksa zakkum ağacı mı?

Biz onu zalimler için bir belâ yaptık.

O, Cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.

Meyvesi şeytanların başına benzer.

Ondan mutlaka yiyecekler, hem de karınlarını tıka basa dolduracaklar.

Üzerine de onlar için kaynar sudan bir içecek var.

Sonra dönecekleri yer yine Cehennemdir.

Onlar atalarını sapıklıkta buldular.

Yine de izlerinde koşup duruyorlar.

Onlardan önce gelip geçenlerin de çoğu sapmıştı.

Biz ise onların içinden de uyarıcılar göndermiştik.

Şimdi bak, uyarılanların sonu ne oldu?

Ancak Allah'ın ihlâsa erdirdiği kulları müstesna.

Nuh da Bize niyazda bulunmuştu; Biz ise ne güzel cevap verdik.

Onu ve ailesini o büyük felâketten kurtardık.

Yalnız onun neslini sağ bıraktık.

Ardında da onun için iyi bir nam bıraktık.

Âlemlerde Nuh'â selâm olsun.

İyi kulluk edenleri Biz böyle ödüllendiririz.

Doğrusu, o Bizim inanmış kullarımızdandı.

Diğerlerini de boğduk.

İbrahim de onun milletindendi.

Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti.

Hani o babasına ve kavmine sormuştu: 'Nedir bu taptıklarınız?

'Niyetiniz Allah'tan başka tanrılar uydurmak mı?

'Ya Âlemlerin Rabbini siz ne sanıyorsunuz?'

Sonra yıldızlara bir göz attı.

'Ben hastayım' dedi.

Onlar da arkalarını dönüp gittiler.

İbrahim ise onların tanrılarına vardı ve 'Yesenize,' dedi.

'Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz?'

Yaklaştı ve var gücüyle vurdu.

Derken kavmi İbrahim'in başına üşüştü.

İbrahim onlara dedi ki: 'Kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?

'Oysa sizi de, yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır.'

'İbrahim için bir fırın yapın,' dediler. 'Ve onu ateşe atın.'

Böylece İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler; Biz ise onları küçük düşürdük.

Sonra İbrahim 'Ben Rabbime gidiyorum; O bana yol gösterecek' dedi.

Ve 'Yâ Rabbi, bana salih bir evlât bağışla' diye dua etti.

Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdesi verdik.

Kendisiyle beraber iş yapacak çağa geldiğinde, İbrahim oğluna dedi ki: 'Oğulcuğum, rüyamda seni kurban ederken gördüm. Buna ne dersin?' Oğlu 'Sana emredileni yap, baba,' dedi. 'İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın.'

İkisi de Allah'ın emrine teslim oldu ve İbrahim oğlunu yüzükoyun yere yatırdı.

O zaman Biz 'Ey İbrahim,' diye seslendik.

'Sen rüyana sadakat gösterdin. İşte Biz iyi kulluk edenleri böyle ödüllendiririz.'

Hiç kuşku yok ki bu apaçık bir sınavdı.

Oğlunun yerine, ona büyük bir kurbanlık verdik.

Ve ardında ona iyi bir nam bıraktık.

Selâm olsun İbrahim'e.

İyi kulluk edenleri Biz böyle ödüllendiririz.

Doğrusu, o Bizim inanmış kullarımızdandı.

Onu, salihlerden bir peygamber olarak İshak ile müjdeledik.

Onu da, İshak'ı da kutlu ve uğurlu kıldık. İkisinin neslinden de hem iyi kulluk edenler var, hem de kendisine açıkça zulmedenler.

Biz Musa ile Harun'a da lütufta bulunduk.

Her ikisini ve kavmini o büyük dertten kurtardık.

Onlara yardım ettik de üstün geldiler.

Kendilerine, dinlerini açıklayan kitabı verdik.

İkisini de dosdoğru yola ilettik.

Ve arkadan gelenlerde onlara iyi bir nam bıraktık.

Musa ve Harun'a selâm olsun.

İyi kulluk edenleri Biz böyle ödüllendiririz.

Doğrusu, ikisi de inanmış kullarımızdandı.

İlyas da peygamber olarak gönderilenlerdendi.

O da kavmine demişti ki: 'Hiç sakınmıyor musunuz?

'O en güzel Yaratıcıyı bırakıp da Ba'l putuna mı tapıyorsunuz?

'Oysa sizin de, evvelce gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi Allah'tır.'

Onlar İlyas'ı yalanladılar. Fakat hesap gününde huzurumuza getirileceklerdir.

Ancak Allah'ın ihlâsa erdirdiği kulları müstesnadır.

İlyas'a da ardında iyi bir nam bıraktık.

Selâm olsun İlyas'a.

İyi kulluk edenleri Biz böyle ödüllendiririz.

Doğrusu, o Bizim inanmış kullarımızdandı.

Lût da peygamber olarak gönderilenlerdendi.

Biz onu da, bütün ailesini de kurtardık.

Ancak geride kalan kocakarı müstesna.

Sonra diğerlerini helâk ettik.

(137-138) Sabah akşam onların yurtlarından geçiyorsunuz. Hâlâ akıl etmeyecek misiniz?

(137-138) Sabah akşam onların yurtlarından geçiyorsunuz. Hâlâ akıl etmeyecek misiniz?

Yunus da peygamber olarak gönderilenlerdendi.

Hani o yolcu dolu bir gemiye kaçmıştı.

Sonra kur'a çektiler ve o kaybetti.

Sonra, kendisini kınayıp dururken, onu balık yuttu.

Rabbini tesbih edenlerden olmasaydı,

Diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı.

Sonra onu hasta halde boş bir araziye attık.

Üzerine de kabak türünden bir ağaç bitirdik.

Ve onu yüz bin, hattâ daha fazla kişiye peygamber gönderdik.

Onlar iman ettiler; Biz de onları belirli bir vakte kadar nimetlerimizden nasiplendirdik.

Sor onlara: Kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı?

Veya Biz melekleri dişi yarattık da onlar buna tanık mı oldular?

(151-152) Bilin ki 'Allah çocuk sahibi oldu' demeleri de onların kendi uydurmalarındandır. Hiç şüphe yok ki onlar yalancılardır.

(151-152) Bilin ki 'Allah çocuk sahibi oldu' demeleri de onların kendi uydurmalarındandır. Hiç şüphe yok ki onlar yalancılardır.

Allah kızları erkek çocuklara tercih mi etti?

Ne oluyor size? Nasıl böyle bir yargıya varıyorsunuz?

Hiç düşünmüyor musunuz?

Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?

Eğer doğru söylüyorsanız, getirin kitabınızı.

Bir de Allah ile cinler arasında nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de biliyor ki, onlar toplanıp Allah'ın huzuruna sevk edileceklerdir.

Onların yakıştırdıkları şeylerden Allah münezzehtir.

Ancak Allah'ın ihlâsa erdirdiği kulları onlardan ayrıdır.

Siz de, taptıklarınız da,

Ona karşı kimseyi fitneye düşürecek bir güce sahip değilsiniz.

Ancak Cehenneme atılacak kimse müstesna.

Melekler derler ki: 'Herbirimizin belirli bir makamı vardır.

'Biz saf saf dizilenleriz.

'Ve biz Allah'ı tesbih edenleriz.'

Onlar ise şöyle deyip duruyorlardı:

'Öncekilerin kitapları gibi bizim de bir kitabımız olsaydı,

'Biz de Allah'ın ihlâsa erdirdiği kullardan olurduk.'

Oysa onlar o kitabı inkâr ettiler! Yakında görecekler.

Doğrusu, peygamber olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında Bizim bir sözümüz vardır:

Onlara mutlaka yardım erişecektir.

Ve üstün gelen, Bizim ordumuz olacaktır.

Şimdi sen bir süre için onları kendi haline bırak.

Ve onları gözetleyedur. Onlar da yakında görecekler.

Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar?

Fakat azap onların yurduna bir inecek olursa, o uyarılanların sabahı ne kötü olur!

Sen bir süre için onları kendi haline bırak.

Ve gözetleyedur. Onlar da yakında görecekler.

İzzet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıklarından münezzehtir.

Selâm olsun peygamber olarak gönderilenlere.

Ve hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah'a.