Andolsun güneşe ve onun aydınlığına,

(ışık almakda) ona tabî olduğu zaman aya,

ona parlaklık verdiği zaman gündüze,

onu örtüb büründüğü zaman geceye,

göğe ve onu bina edene,

yere ve onu yayıb döşeyene,

herbir nefse ve onu düzenleyene,

sonra da ona hem kötülüğü, hem (ondan) sakınmayı ilham edene ki,

onu tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş,

onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramışdır.

Semuud (kavmî), azgınlığı yüzünden (peygamberlerini) tekzibetdi,

(O kavmin) en şakıysi ayaklandığı zaman.

(Halbuki daha evvel) Allahın peygamberi onlara «Allahın dişi devesine ve onun su içme (nevbetine) dikkat edin» demişdi.

Fakat onu tekzîb etdiler, derken o (deveyi) sinirleyib öldürdüler. Bundan dolayı Rableri (nin azâbı) da onları, günâhları sebebiyle, örtüverdi. öyle ki hepsini bir yapdı (helak etdi),

bunun sonundan (hiç bir vech ile) korkmayarak!