Andolsun güneşe ve onun parıltısına.

Ve onu izlediği zaman aya.

Ve güneşi açıp ortaya çıkardığı zaman gündüze.

Ve güneşi sarıp örttüğü zaman geceye.

Ve göğe ve onu bina edene.

Ve yere ve onu yayıp döşeyen kudrete.

Ve nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene.

Sonra ona kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham edene.

Ki nefsi arındırıp temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir.

Ve onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette yıkıma uğramıştır.

Semud (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı.

İçinden en azgını ayaklandığında.

Allah'ın elçisi onlara dedi ki: “Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.”

Fakat onlar, onu yalanladılar, deveyi de yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları kırıp geçirdi ve orasını da dümdüz etti.

(Allah, asla) Bunun sonucundan da korkmaz.