Andolsun Güneş’e ve aydınlığına.

Onu takip eden Ay’a.

Onu ortaya koyan gündüze.

Onu örten geceye.

Göğe ve onu bina edene.

Yere ve onu yayana.

Cana ve onu düzenleyene.

Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene..

Ki onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı.

En azgınları ileri atılmıştı.

Oysa Allah’ın Resûlü, onlara: -Allah’ın devesine ve su hakkına riayet edin! demişti.

O’nu yalanladılar ve deveyi kestiler de Rab’leri suçları sebebiyle onları kırıp geçirdi, yerle bir etti.

Bunun sonucundan Allah’ın bir endişesi yoktur.