And olsun Güneşe ve aydınlığına,

Ve onu izlediğinde Aya,

Ve dünyayı aydınlatan güne,

Ve onu örten geceye,

Ve gökyüzüne ve onu bina edene,

Ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene,

Ve nefse ve onu düzenleyene,

Kötülüğünü de, iyiliğini de ona ilham edene:

Nefsini arındıran kurtulmuştur.

Onu günaha gömen de hüsrana düşmüştür.

Semud kavmi, azgınlığı yüzünden peygamberini yalanladı.

Hani onların en bedbahtı baş kaldırmıştı.

Allah'ın Resulü onlara 'İşte bu Allah'ın devesi,' dedi. 'Onun su nöbetini gözetin.'

Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden başlarına azap indirip onları yerle bir etti.

Allah bunun sonucundan korkacak değil ya!