Andolsun semâya ve Tarık'a,

Bilir misin Tarık'ı?

Delip geçen yıldızdır (PULSAR)!

Hiçbir nefs yoktur ki, onun üzerinde bir hafîz (gözetleyici - koruyucu) bulunmasın.

İnsan neden yaratıldığına bir baksın!

Atılan bir sudan (meni) yaratıldı.

Erkeğin beli ve (kadının) teraib'inin (leğen kemiklerinin) arasından çıkar!

Muhakkak ki O, onu (aslına) döndürmeye elbette Kaadir'dir!

O süreçte, gizliler açığa çıkartılıp bilinir.

Artık onun için ne bir kuvvet vardır ve ne de bir yardım edici!

Andolsun yörüngesinde dönenleriyle semâya,

Yarılan arza ki,

Muhakkak ki O (Kur'ân), elbette Hak ile bâtılı ayırıcı bir söz;

O, şaka olarak gelmemiştir!

Muhakkak ki onlar bir hile kuruyorlar.

Ben de hilelerine hileyle cevap veriyorum!

Bu yüzden o hakikat bilgisini inkâr edenlere mühlet ver, onlara az bir süre tanı.