Andolsun göğe ve (Târık'a).

Târık'ın ne olduğunu bildin mi?

O (zulmeti) delen yıldızdır.

Hiçbir nefs yoktur ki, illâ onun üzerinde bir gözetici vardır.

Artık insan neden yaratılmış bir baksın.

(6-7) Bir atılan sudan yaratılmıştır ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkıverir.

(6-7) Bir atılan sudan yaratılmıştır ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkıverir.

Şüphe yok ki o (Hâlık-ı Azîm) bunu döndürmeye de elbette kâdirdir.

Gizli şeylerin açıklanacağı gün.

Artık onun için bir kuvvet ve bir yardımcı yoktur.

(11-12) Andolsun o dönüş sahibi olan semaya. Ve çatlayıp yarılan yeryüzüne.

(11-12) Andolsun o dönüş sahibi olan semaya. Ve çatlayıp yarılan yeryüzüne.

Şüphe yok ki, o elbette bir ayırt eden kelâmdır.

Ve o, bir şaka değildir.

Muhakkak ki, onlar bir hile ile hilede bulunurlar.

Ben de bir hile ile hilede bulunurum.

Artık kâfirlere mühlet ver, onları biraz bırak.