Göğe ve "Tarık’a" kasem ederim.

Tarık, bilir misin nedir?

O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır.

Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın.

Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün.

(6-7) O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı.

(6-7) O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı.

Onu ilkin yaratan Allah, elbette onu diriltmeye kadirdir.

Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür...

O gün insanın ne bir kudreti, ne de bir yardımcısı kalır.

(11-12) Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için:

(11-12) Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için:

Bu Kur’ân, kesin bir sözdür, hakla batılı ayırt eden bir sözdür!

O bir şaka değildir.

O kâfirler, vargüçleriyle hile kurarlar.

Ben de kurarım, (yani hilelerini boşa çıkarırım).

Öyleyse o kâfirleri kendi hallerine bırak! (yakında sana desteğimiz gelecektir.)