Göğe ve târık'a andolsun.

Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Parlayan yıldızdır.

Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın.

İnsan neden yaratıldığına bir baksın:

Atılan bir sudan yaratıldı.

Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan (bir sudan).

O (Allâh), onu tekrar döndür(üp yarat)mağa kâdirdir.

Gizlilerin (ortaya dökülüp) yoklanacağı gün,

İnsanın ne bir gücü, ne de bir yardımcısı vardır.

Dönüşlü göğe andolsun,

(Bitkilerin çıkması için) Çatlayan yere andolsun ki,

O (Kur'ân), elbette (hak ile bâtılı) ayırdedici bir sözdür.

O, şaka değildir.

Onlar (onu iptal etmek için) bir tuzak kuruyorlar.

Ben de (onları yakalamak için) bir tuzak kuruyorum.

Hele sen o kâfirlere mühlet ver, biraz bırak onları (bildiklerine gitsinler).