Göğe ve tarık'a andolsun,

Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

(Karanlığı) Delen yıldızdır.

Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefis (kimse) yoktur.

İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?

Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.

(Bu su,) Bel kemiği ile kaburgalar arasında(ki organlar)dan çıkar.

Hiç şüphesiz (Allah,) onu yeniden döndürmeğe güç yetirendir.

Sırların orta yere çıkarılacağı gün;

Artık onun ne gücü vardır, ne de bir yardımcısı.

Dönüşlü olan göğe andolsun.

Yarılan yere de.

Hiç şüphesiz o (Kur'an), ayırdeden bir sözdür.

O, bir şaka değildir.

Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar;

Ben de bir düzen kurup hazırlamaktayım.

Sen şimdi küfretmekte olanlara bir mühlet ver, kendilerine az bir süre tanı.