Açgözlülük saplantısı içinde, mal mülk çokluğuyla övünmek oyaladı sizleri.

Öyle ki, mezarlarınıza girinceye kadar bu oyalanmaya devam ettiniz veya çokluk için mezarları dahi saymaya kalkıştınız.

Ama zamanı geldiğinde bunların boş olduğunu anlayacaksınız.

İş öyle değil ama zamanı geldiğinde ahiretle, azapla karşılaşınca daha iyi bilip anlayacaksınız.

Hayır, hayır kesin bir bilgiyle yaptıklarınızın ne kazandırdığını bir bilseydiniz.

Cehennemin yakıcı ateşini mutlaka dünyada görüp anlayarak bu açgözlülükten vazgeçerdiniz.

Sonunda yani öteki dünyada keskin bir gözle o cehennemi mutlaka göreceksiniz.

Sonra da o gün size verilen tüm nimetlerden iğneden ipliğe sorguya çekileceksiniz.