Çokluk kuruntusu, çoklukla, evlât ve servet ile övünmek sizi boş meşguliyetlere sürükleyerek oyaladı.

Kabirdekileri sayacak kadar; kabire girinceye kadar; kabir azâbını tadıncaya kadar oyaladı.

Bu doğru değil. Yakında, ölümden sonra hakikati kabirde öğreneceksiniz.

Bir daha ifade edelim! Bu doğru değil. Yakında, ölümden sonra, mahşerde doğruyu öğreneceksiniz.

Tekrar edelim! Kesin bir bilgi ile bilmiş olsaydınız, görecektiniz.

Elbette kaynayan, köpüren Cehennem’i görecektiniz.

Onu, elbette, bir daha çıplak gözle görecektiniz.

Bir de o gün, size verilen nimetlerden dolayı hesaba çekileceksiniz.