Soy-sopunuzla öğünmek, sizi (Allah’a ibadet etmekten) öyle meşgul etti ki,

Kabirlere varıncıya kadar ziyaret ettiniz; (ölülerinizi sayıb onların yokluğu ile öğündünüz.)

Hayır, (bu hareketiniz uygun değildir). İleride (ölürken size ne yapılacağını) bileceksiniz.

Yine sakının. İleride (kabirde size ne yapılacağını) bileceksiniz.

Sakının; eğer (kıyamet günü size ne yapılacağını) kesin bir bilgiyle bilseydiniz, (dünyada öğünüp durmazdınız).

And olsun, (kıyamet günü) o kızgın ateşi muhakkak göreceksiniz.

Yine and olsun, onu, muhakkak kesin bir görüşle göreceksiniz.

Sonra and olsun, o gün (kıyamette) nimetin şükründen muhakkak sorulacaksınız.