(1-2) Çocukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. (Öyle ki ölülerinizi bile sayarak onlarla övünmeye kalktınız.)

(1-2) Çocukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. (Öyle ki ölülerinizi bile sayarak onlarla övünmeye kalktınız.)

(Bundan) sakının! (Bunun doğru olmadığını) yakında bileceksiniz!

Yine sakının ki siz, (bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu) yakında (ahirette) bileceksiniz!

Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle (hakikati) bilseydiniz (böyle yapmaz, mal, servet ve evlat gibi dünyalıklarla övünmezdiniz).

Andolsun ki (siz bu kötü tavrınızdan dolayı) cehennemi göreceksiniz!

Yine andolsun ki, onu kendi gözünüzle kesin olarak göreceksiniz!

Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz!