(1-2) Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

(1-2) Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

Hayır; ileride bileceksiniz!

Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!

Hayır, kesin olarak bir bilseniz..

Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?