(1-2) Çoğunluk olmak iddianız sizi o kadar meşgul etti ki, mezarları ziyaretle oradakileri de sayacak kadar oldunuz.

(1-2) Çoğunluk olmak iddianız sizi o kadar meşgul etti ki, mezarları ziyaretle oradakileri de sayacak kadar oldunuz.

Hayır; öyle olmayın; yakında bileceksiniz.

Hayır; gözünüzü açın; yakında bileceksiniz.

Dikkat edin, şayet yaptığınızın sonucunu kesin olarak bir bilseniz!

And olsun ki, cehennemi göreceksiniz.

And olsun ki, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

Sonra o gün, size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz.