Çoğaltma yarışı sizi alabildiğine meşgul etti;

Mezarlara varıncaya (ölünceye) kadar...

Doğrusu, yakında bileceksiniz.

Elbette, yakında bileceksiniz.

Doğrusu, kesin olarak bilseydiniz.

Cehennemi görürdünüz.

Zaten, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

Sonra, o gün (size verilen) nimetlerden sorulacaksınız.