Sizi çoklukla böbürleniş, (o derecede) oyaladı (ki),

tâ kabirler (e kadar gidib) ziyaret etdiniz.

(Bundan) sakının. İleride (bu öğünmenizin kötü aakıbetini) bileceksiniz.

Yine sakının. İleride bileceksiniz.

Sakının. Eğer şübhesiz (ve kat'î) bir bilgi ile bilseydiniz (böyle yapmazdınız).

Andolsun, siz o alevlenmiş ateşi mutlakaa göreceksiniz.

Yine andolsun, onu ayn-ı yakıyn ile mutlak göreceksiniz.

Sonra, andolsun, o gün elbet ve elbet size ni'met (ler) sorulacakdır.