Çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünmeniz sizi oyaladı.

Hatta kabirleri ziyaret ettiniz (ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz).

Hayır! Siz yakında bileceksiniz.

Sonra, hayır! (Öyle olmadığını) Siz yakında bileceksiniz.

Hayır, keşke siz, İlm’el Yakîn (kesin bilgi) ile bilseydiniz.

Mutlaka cahîmi (alevli ateşi) göreceksiniz.

Sonra mutlaka onu Ayn’el Yakîn ile (gözünüzle) göreceksiniz.

Sonra izin günü mutlaka ni’metlerden sorgulanacaksınız.