(1-2) Sizi o çokluk kuruntusu oyaladı. Tâ ki, kabirleri ziyaret ediverdiniz.

(1-2) Sizi o çokluk kuruntusu oyaladı. Tâ ki, kabirleri ziyaret ediverdiniz.

Öyle değil, ileride bileceksiniz.

Sonra öyle değil, ileride bileceksiniz.

Vazgeçin. Sizin anladığınız gibi değil, eğer yakın bir bilgi ile bilecek olsa idiniz. (öyle yapmazdınız).

Andolsun ki, o cehennemi mutlaka göreceksiniz.

Sonra onu elbette ki, ayne'l yakîn göreceksiniz.

Sonra kasem olsun ki o gün her türlü nîmetten muhakkak sorulacaksınız.