Çoklukla öğünmek sizi o derece oyaladı ki,

Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.

Hayır! Yakında bileceksiniz!

Hayır, hayır! Yakında bileceksiniz!

Hayır! Eğer ilmel-yakîn (kesin bir bilgi) ile bilseydiniz!

Andolsun ki cehennemi mutlaka göreceksiniz.

Andolsun ki yine onu aynel-yakîn (bizzat baş gözü) ile göreceksiniz!

Nihayet o gün dünyada kazanıp harcadığınız nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz.