Çokluk yarışı, sizi oyaladı,

Nihâyet kabirleri ziyaret ettiniz (kabre girinceye kadar mal artırmağa çalıştınız).

Hayır (olmaz bu), yakında bileceksiniz (hatânızı)!

Yine hayır, yakında bileceksiniz (hatânızı)!

Hayır, (gerçeği) kesin bilgi ile bilseydiniz;

Mutlaka cehennemi görür (onun varlığını gözle görmüş gibi kabul eder)diniz.

Sonra onu kesin olarak gözle göreceksiniz.

Sonra o gün, (size verilen) ni'metten sorulacaksınız.