Elhâkumut tekâsur(tekâsuru).


1. elhâ-kum (u) : sizi oyaladı
2. et tekâsuru : çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünme

Hattâ zurtumul mekâbir(mekâbire).


1. hattâ : olana kadar, olmadıkça
2. zurtum(u) : ziyaret ettiniz
3. el mekâbira : kabirler, mezarlar

Kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).


1. kellâ : hayır, asla, öyle değil
2. sevfe : yakında, ileride
3. ta'lemûne : biliyorsunuz

Summe kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).


1. summe : sonra
2. kellâ : hayır, asla, öyle değil
3. sevfe : yakında, ileride
4. ta'lemûne : biliyorsunuz

Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni).


1. kellâ : hayır, asla, öyle değil
2. lev ta'lemûne : keşke bilseniz
3. ilme el yakîni : İlm'el Yakîn, kesin bilgi

Le terevunnel cahîm(cahîme).


1. le : mutlaka, elbette, muhakkak
2. terevunne : göreceksiniz
3. el cahîme : alevli ateş (cehennem)

Summe le terevunnehâ aynel yakîn(yakîni).


1. summe : sonra
2. le : mutlaka, elbette, muhakkak
3. terevunne-hâ : onu göreceksiniz
4. ayne el yakîni : Ayn'el Yakîn, göz ile

Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi).


1. summe : sonra
2. le : mutlaka, elbette, muhakkak
3. tus'elunne : sorgulanacaksınız
4. yevme izin : izin günü
5. an(i) en naîmi : ni'metlerden