Çokluğunuzla övünmek sizi oyaladı:

Kabre varıncaya kadar!

Heyhat! Öğreneceksiniz.

Evet, öğreneceksiniz.

Onu kesin olarak bir bilseydiniz!

Cehennemi mutlaka göreceksiniz.

Onu gözünüzle göreceksiniz.

Ve o gün nimetlerden sorguya çekileceksiniz.