Aldatıp oyaladı o çokluk yarışı sizleri,

Öyle ki, ziyaret edip saydınız kabirleri.

Ama iş öyle değil; yakında bileceksiniz!

Hayır, hayır! İş öyle değil! Yakında bileceksiniz.

İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Ne olurdu, şaşmaz ve aldatmaz bir bilgiyle bilseydiniz!

Yemin olsun, o cehennemi mutlaka göreceksiniz!

Yine yemin olsun, onu gözünüzle apaçık göreceksiniz!

Sonra o gün, nimetten kesinlikle sorguya çekileceksiniz!