Andolsun Tur'a,

Kaydedilmiş kitaba,

Ki parşömen üzerinde yayımlanmış.

Sık sık ziyaret edilen Eve (Kabe'ye),

Yükseltilmiş tavana,

Ve kaynatılmış denize...

Rabbinin cezalandırması kesinlikle gerçekleşecektir.

Onu engelleyecek hiç bir güç yoktur.

O gün gök sallanıp sarsılacak,

Dağlar yürütülüp silinecek,

Yalanlayanların vay haline o gün!

Onlar ki bir bataklıkta oynamaktadırlar.

Cehennem ateşine itildikleri gün:

İşte, yalanlamakta olduğunuz Ateş budur.

Bu bir büyü müdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz?

Orda yanın. İster sabredin, ister sabretmeyin sizin için değişmeyecektir. Yaptığınızın karşılığını görmektesiniz.

Erdemliler bahçeler ve nimetler içindedir.

Rab'lerinin kendilerine vermiş olduğu şeylerden zevk duyarlar. Rab'leri onları cehennem azabından korumuştur.

Yapmış olduklarınıza karşılık afiyetle yeyin, için.

Dizilmiş koltuklara yaslanmışlardır ve onları güzel eşlerle eşlendirmişizdir.

Soyları tarafından izlenen inananlara soylarını da katarız ve onların yaptıklarından hiç bir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazanmış olduğu şeylerin bir ipoteğidir.

Onlara canlarının istediği meyveden ve etten bol bol veririz.

Orada birbirlerinden kadeh kapışırlar, onda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır.

Çevrelerinde, inciler gibi korunmuş kendilerine ait hizmetkarlar (servis için) dolaşıp durur.

Birbirlerine dönüp geçmişi anarlar:

'Daha önce halkımızın arasında çekinirdik,' derler,

'ALLAH bize iyilik etti de bizi içe işleyen azaptan korudu.'

'Biz daha önce O'na yalvarırdık; O, İyilik edendir, Rahimdir.'

Sen öğüt ver. Rabbinin sana olan iyiliği sayesinde sen ne bir kahinsin, ne de deli.

Yoksa, 'O bir şairdir, onun ölmesini bekliyoruz.' mu diyorlar?

De ki, 'Bekleyedurun; ben de sizinle birlikte beklemekteyim.'

Bunları rüyalarının etkisiyle mi söylüyorlar, yoksa onlar haddi aşan bir topluluk mudur?

Yoksa, 'Onu kendi uydurdu' mu diyorlar? Hayır, onlar inanmazlar.

Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir hadis getirsinler.

Onlar yokluktan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri mi?

Gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Doğrusu, onlar kesin bir inanca sahip olmazlar.

Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanındadır? Onlar mı kontrol etmektedirler?

Yoksa üzerine çıkıp (vahyi) dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyicileri açık bir delil getirsin.

Yoksa kızlar O'na, oğullar size mi?

Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu onlara ağır bir borç mu yüklüyor?

Yoksa gizemlerin bilgisine mi sahipler ve onu kendileri mi yazıyorlar?

Yoksa bir planı mı uygulamak istiyorlar? Halbuki kafirlerin kendileri bir plana mahkum edilmiştir.

Yoksa ALLAH'tan başka tanrıları mı vardır? ALLAH onların ortak koştuklarından yücedir.

Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, 'Bulut kümesidir!' derler.

Çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak.

O gün, planları kendilerini hiç bir şeyden korumayacak ve yardım da görmeyeceklerdir.

Zulmedenlere bunun dışında bir ceza daha vardır, fakat çokları bilmezler.

Rabbinin hükmü gerçekleşinceye kadar sabret sen gözlerimiz önündesin ve kalktığın zaman Rabbini överek yücelt.

Geceleyin ve yıldızlar kaybolurken O'nu yücelt.