Andolsun; Tur'a.

Satır satır dizilmiş kitaba;

Yayılmış ince deri üzerine.

Ma'mur eve.

Yükseltilmiş tavana.

Dolan denize.

Muhakkak Rabbının azabı vuku bulacaktır.

Onu engelleyecek yoktur.

O gün; gök, sarsıldıkça sarsılır,

Dağlar, yürüdükçe yürür.

İşte o gün; yalanlayanların vay haline.

Onlar ki; daldıkları batıl içinde oyalanıp durmaktadırlar.

O gün; cehennem ateşine itildikçe itilirler.

Yalanlayıp durduğunuz ateş, işte budur.

Bu bir büyü müdür, yoksa siz görmüyor musunuz?

Girin oraya. Sabretseniz de, sabretmeseniz de artık birdir. Çünkü siz; ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz.

Muhakkak ki muttakiler; cennetler ve nimetlerdedirler.

Rabblarının kendilerine verdikleriyle mutlu olarak. Rabbları onları cehennem azabından da korumuştur.

İşlediklerinize karşılık afiyetle yeyin, için.

Sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslanarak. Ve onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirdik.

İman edip de soyları da imanda kendilerine tabi olanlar; onlara, soylarını da kattık. Onların işlediklerinden hiç bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığı ile bağlıdır.

Onlara, diledikleri meyve ve etten bol bol vermişizdir.

Orada öyle bir kadehi devrederler ki; onda, bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.

Sedefleri içinde gizlenmiş inci gibi civanlar da kendileri için etraflarında döner.

Birbirlerine dönüp sorarlar:

Derler ki: Gerçekten biz, bundan önce ailelerimiz arasında korku içindeydik.

Allah; bize, lutfetti de bizi gözeneklere işleyen o Semum azabından korudu.

Gerçekten biz, bundan önce de O'na dua ediyorduk. Muhakkak ki O'dur O Berr, Rahim.

Sen; öğüt ver. Rabbının nimeti sayesinde sen; ne bir kahinsin, ne de bir deli.

Yoksa derler mi ki: Şairdir, zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz.

De ki: Gözleyin, doğrusu ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim.

Bunu kendilerine akılları mı buyuruyor, yoksa onlar, azgın bir kavim midirler?

Yoksa; onu kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.

Şayet sadıklardan iseler, onun benzeri bir söz getirsinler.

Onlar; hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar, yoksa kendileri midir yaratanları?

Yoksa, gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır onlar, iyi bilmiyorlar.

Yoksa, Rabbının hazineleri onların yanında mıdır? Veya işe hakim olanlar onlar mıdır?

Yoksa, üzerine çıkıp dinlendikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyicileri açık bir delil getirsinler.

Yoksa, kızlar O'nundur da, oğullar sizin öyle mi?

Yoksa, sen, kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

Yahut, gaybı bilmek kendilerine aittir de, onlar mı yazıyorlar?

Yoksa, bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar küfredenlerdir.

Yoksa, onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allah; onların koşmakta oldukları ortaklardan münezzehtir.

Gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler: Birbiri üstüne yığılmış buluttur, derler.

Artık çarpılacakları günlerine erişinceye kadar bırak onları.

O gün; tuzakları kendilerine bir fayda vermez, yardım da görmezler.

Muhakkak ki o zulmedenlere; bundan başka da azab vardır. Ne var ki onların çoğu bilmezler.

Rabbının hükmüne sabret. Şüphesiz sen, Bizim gözetimimiz altındasın. Kalkacağın zaman da Rabbını hamd ile tesbih et.

Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da tesbih et.