(1-2) Kıyamet olayı meydana gelince ki onun meydana gelmesini (inkâr edecek) bir yalancı bulunmaz.

(1-2) Kıyamet olayı meydana gelince ki onun meydana gelmesini (inkâr edecek) bir yalancı bulunmaz.

(Bu büyük olay kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.

Yer sarsıldıkça sarsıldığı,

(5-6) Dağlar tuz-buz olup parçalandığı, toz halinde dağıldığı zaman,

(5-6) Dağlar tuz-buz olup parçalandığı, toz halinde dağıldığı zaman,

Sizler üç sınıfa ayrılmış bulunacaksınız.

Meymenetliler, ne mutludur meymenetliler!

Şeâmetliler, ne bedbahttır şeâmetliler!

İyilikte öne geçenler, (mükâfatta da) öne geçenlerdir.

işte (Allah'a) yakın olanlar bunlardır.

Bunlar Nîmet (veya Naim) Cennetlerindedirler.

(13-14) Öncekilerden büyük bir cemaattir, sonrakilerden az bir topluluktur.

(13-14) Öncekilerden büyük bir cemaattir, sonrakilerden az bir topluluktur.

işlenmiş motifli tahtlar üzerindedirler.

Yaslanıp karşılıklı otururlar.

Çevrelerinde sonsuzluğa erişmiş çocuklar,

Kaynaktan (doldurup getirdikleri) küpler, ibrikler ve kadehlerle dönüp dolaşırlar.

Ondan ne başlan ağırır, ne de başdönmesi ve bitkinlik meydana gelir.

Ve bir de seçip beğenecekleri meyvalar;

Canlarının çektiği cinsten kuş eti;

Ve iri kara gözlü eşler ki,

Sedefinde saklı inciller misâli..

(Bütün bunlar) işlediklerinin karşılığı..

Orada boş-anlamsız söz işitmezler ;

Ancak «selâm !. Selâm !.» sözü işitilir.

Meymenetliler, ne mutludur meymenetliler!.

Dikensiz kiraz,

Salkım salkım muzlar,

Yaygın gölgeler,

Devamlı akan sular,

(32-33) Eksilmeyen, sonu gelmeyen, alıkonmayan birçok meyvalar arasında ;

(32-33) Eksilmeyen, sonu gelmeyen, alıkonmayan birçok meyvalar arasında ;

Yüksek döşekler üstündedirler.

Biz onları (Cennet'teki Hurileri) yepyeni bir yaratılışla yaratıp meydana getirdik.

(36-37-38) Onları hep bakire, meymenetli olan eşlerine karşı sevgi dolu ve hep bir yaşıt kıldık.

(36-37-38) Onları hep bakire, meymenetli olan eşlerine karşı sevgi dolu ve hep bir yaşıt kıldık.

(36-37-38) Onları hep bakire, meymenetli olan eşlerine karşı sevgi dolu ve hep bir yaşıt kıldık.

(39-40) Bunlar öncekilerden bir büyük cemaattir, sonrakilerden de büyük bir cemaat.

(39-40) Bunlar öncekilerden bir büyük cemaattir, sonrakilerden de büyük bir cemaat.

Şeâmetliler, ne bedbahttır şeâmetliler!

Çok kızgın ateşte ve kaynarca su içindedirler.

Ve kara boğucu bir dumandan meydana gelen gölgededirler.

O ne serindir, ne de okşayıcı ve rahatlatıcıdır.

Şüphesiz onlar bundan önce refah içinde,

Büyük günah üzerinde ısrar edip dururlardı.

Ve derlerdi ki, «sahi biz öldükten, toprak ve (ufalmış) kemik haline geldikten sonra gerçekten tekrar diriltilip kaldırılacak mıyız ?»

«Önce gelip geçen babalarımız da mı ?..»

(49-50) De ki: Öncekiler de, sen rakiler de mutlaka belli bir günün belirlenmiş vaktinde elbette biraraya toplanacaklar..

(49-50) De ki: Öncekiler de, sen rakiler de mutlaka belli bir günün belirlenmiş vaktinde elbette biraraya toplanacaklar..

Sonra siz, ey şaşkın sapıklar, (hakkı) yalan sayanlar!

Şüpheniz olmasın ki, Zakkum ağacından yiyeceksiniz.

Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.

Üzerine de kaynar su içeceksiniz.

Hem de susamış develer gibi içeceksiniz.

Hesap ve ceza gününde onların konacakları (sofra) işte budur!

Biz, sizi yarattık; hâlâ (bu gerçeği) tasdîk etmiyecek misiniz ?

(58-59) Gördünüz mü o akıttığınız meniyi ? Siz mi onu yaratıyorsunuz, yoksa biz mi yaratıyoruz?

(58-59) Gördünüz mü o akıttığınız meniyi ? Siz mi onu yaratıyorsunuz, yoksa biz mi yaratıyoruz?

Sizi (yok edip yerinize) benzerlerinizi getirmemize ve sizi bilemiyeceğiniz (şekil ve vasıfta) yaratıp ortaya çıkarmamıza karşı önümüze geçilecek de değiliz.

Sizi (yok edip yerinize) benzerlerinizi getirmemize ve sizi bilemiyeceğiniz (şekil ve vasıfta) yaratıp ortaya çıkarmamıza karşı önümüze geçilecek de değiliz.

And olsun ki, siz, ilk yaratılıp ortaya çıkarılışınızı biliyorsunuzdur. Artık düşünüp ibret almaz mısınız ?

Söyleseniz ya, o ektiklerinizi,

Siz mi onları bitiriyorsunuz, yoksa biz mi bitiriyoruz?

istesek onu çer-çöp yapardık da siz de şaşırıp kalırdınız..

(66-67) Ve «doğrusu borç altına girdik, hattâ büsbütün mahrum kaldık» (dersiniz).

(66-67) Ve «doğrusu borç altına girdik, hattâ büsbütün mahrum kaldık» (dersiniz).

İçtiğiniz suya ne dersiniz?

Onu siz mi buluttan indirdiniz, yoksa biz mi indirenleriz ?

Dileseydik onu acı yapardık. Artık şükretmez misiniz ?

Ya yaktığınız ateşe ne dersiniz ?

Onun ağacını siz mi yaratıp meydana getirdiniz, yoksa biz mi yaratıp meydana getirenleriz?

Biz, onu bir öğüt ve ibret ve hem de boş arazide yolculuk yapanlar (gezip dolaşanlar, rahat ve temiz hava almak isteyenler) için bir fayda kıldık.

O halde sen, O Büyük Rabbın'ın adını tesbîh ve tenzîh et.

(75-76) Hayır, (bu nimetleri inkâr edemezsiniz ?) Parça parça inen Kur'ân'ın (iniş) mevki'lerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu cidden büyük bir yemindir.

(75-76) Hayır, (bu nimetleri inkâr edemezsiniz ?) Parça parça inen Kur'ân'ın (iniş) mevki'lerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu cidden büyük bir yemindir.

Şüphesiz bu, çok yüce, çok değerli Kur'ân'dır.

Saklı bir kitaptadır.

O'na ancak arınıp temizlenmiş olanlar dokunabilir.

Âlemlerin Rabbı'ndan indirilmedir.

Siz, bu sözü mü küçümseyip değersiz görüyorsunuz?

Siz, rızkınızı (şükürle karşılıyacağınız yerde) yalan saymanıza çeviriyor (onunla nankörlük yapıyorsunuz.

Can boğaza gelip dayandı ğında,

Siz de bakıp dururken,

Biz ona sizden daha yakınızdır, ama siz göremezsiniz.

(86-87) Eğer siz hesap ve ceza görmeyecekseniz, haydi iddianızda doğrular iseniz o (çıkmak üzere olan) canı geri çevirin!.

(86-87) Eğer siz hesap ve ceza görmeyecekseniz, haydi iddianızda doğrular iseniz o (çıkmak üzere olan) canı geri çevirin!.

(88-89) Fakat o (ölmek üzere olan kimse Allah'a) yakınlık sağlayanlardan ise, rahatlık, huzur, neş'e ve Nîmet Cenneti onundur.

(88-89) Fakat o (ölmek üzere olan kimse Allah'a) yakınlık sağlayanlardan ise, rahatlık, huzur, neş'e ve Nîmet Cenneti onundur.

(90-91) Ve eğer meymenetlilerden ise, meymenetlilerden sana selâm olsun !

(90-91) Ve eğer meymenetlilerden ise, meymenetlilerden sana selâm olsun !

(92-93-94) Eğer o (hakkı) yalanlayan sapık şaşkınlardan ise, ona da kaynar sudan bir konukluk ve Cehennem'e yaslanmak vardır.

(92-93-94) Eğer o (hakkı) yalanlayan sapık şaşkınlardan ise, ona da kaynar sudan bir konukluk ve Cehennem'e yaslanmak vardır.

Eğer o (hakkı) yalanlayan sapık şaşkınlardan ise, ona da kaynar sudan bir konukluk ve Cehennem'e yaslanmak vardır.

Şüphesiz ki bu, kesin bilgi derecesinde bir gerçektir.

O halde O çok büyük Rabbın'ın ismini tesbîh ve tenzîh et..