Gerçekleşecek olan (sonunda) gerçekleştiği zaman,

onun yalan olmadığı apaçık ortaya çıkacaktır;

o, (bazılarını) alçaltan, (diğerlerini) yücelten(dir)!

Yer (şiddetli) bir sarsıntı ile sarsıldığında,

ve dağlar ufalana ufalana,

toz toprak haline geldiğinde

(işte o Gün,) siz üç sınıf(a ayrılmış) olacaksınız:

Kiminiz doğruyu bulmuşlardan olacak. Ah! ne (mutlu) kimselerdir doğruyu bulmuş olanlar!

Ve kiminiz kötülüğe batmışlardan olacak. Ah! ne (mutsuz) kimselerdir kötülüğe batmış olanlar!

Önde olanlar ise (hayatta iken, inanç ve güzel fiillerde) öne çıkanlar olacak.

(Her zaman) Allah'a yakınlık sağlayanlar!

(Onlar) esenlik ve mutluluk bahçelerinde (yaşayacaklar,)

çoğu eski zamanların,

ama (sadece) pek azı sonraki dönemlerin (insanları).

Onlar, altın işlemeli mutluluk tahtlarına (kurulacaklar),

(ve) birbirlerine (sevgi ile) bakarak uzanacaklar.

Onları ölümsüz gençlikler bekleyecek,

tertemiz kaynakların suyundan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve fincanlarla,

ne kafalarını dumanlayan ne de onları sarhoş eden (bir su)

ve seçebilecekleri her çeşit meyveyle,

ve canlarının çekebileceği her çeşit kuş etiyle.

Ve en güzel gözlü saf ve temiz eşler (yanlarında olacak),

kabuklarının içinde saklı bulunan inciler gibi.

(Hayatta iken) yaptıklarının bir ödülü (olacak bu).

Orada ne boş konuşmalar duyacaklar, ne de günaha yönelten bir çağrı,

ama sadece iç sükuneti ve barış müjdesi.

Dürüst ve erdemli bir hayat yaşayanlara gelince, nedir bu dürüst ve erdemli hayat sürenler(in ödülü)?

(Onlar,) meyve dolu sidre ağaçları arasında (bulacaklar kendilerini),

çiçeklerle bezenmiş akasyalar,

genişçe yayılmış gölgeler,

fışkıran sular,

ve bol bol meyveler,

hiç eksilmeyen, hiç tükenmeyen.

Ve yüceltilmiş eşler(i onlarla olacak):

çünkü, Biz onları yenilenmiş bir hayatta tekrar var etmiş olacağız,

ve bakireler olarak dirilteceğiz,

sevgi dolu ve uyum içinde,

dürüst ve erdemli olanlarla:

bir kısmı eski zamanlardan,

bir kısmı da sonraki zamanlardan.

Kötülükte ısrar edenlere gelince, nedir bu kötülük ısrarcıları(nın cezası)?

(Onlar,) kavurucu rüzgarlar ve yakıcı bir ümitsizlik içinde (bulacaklar kendilerini),

ve siyah duman gölgesinde,

ne serinleten, ne de rahatlatan (bir gölge).

Çünkü, geçmişte onlar kendilerini tamamen hazlara kaptırmışlardı,

çirkin günahlar işlemekte inat ediyorlardı,

ve diyorlardı ki: "Ne Yani! Biz ölüp de toz ve kemik yığını haline geldikten sonra mı diriltileceğiz yeniden?

Ve eski atalarımız da mı?"

De ki: "Daha önce yaşamış olanlar da, sonrakiler de

(yalnızca Allah tarafından) bilinen bir Gün'ün belirlenmiş olan bir vaktinde bir araya getirilecekler;

ve o zaman, siz ey yoldan sapmış ve hakikati yalanlamış olanlar,

siz kesinlikle ağulu meyve ağacından tadacaksınız,

ve karnınızı onunla dolduracaksınız,

ve yakıcı ümitsizliği (yudum yudum) içeceksiniz,

doymak bilmez susuz develerin içişi gibi içeceksiniz!"

Hesap Günü onların karşılanışı işte böyle olacak!

Sizi yaratan Biziz, (ey insanlar!) Öyleyse neden hakikati kabul etmezsiniz?

Attığınız o (tohum)u hiç düşündünüz mü?

Onu yaratan siz misiniz, yoksa Biz miyiz onun yaratılışının kaynağı?

Ölümün sizin aranızda (her zaman geçerli) olmasını emrettik: ama hiçbir şey Bizi alıkoyamaz

varoluşunuzun tabiatını değiştirmekten ve (henüz) size malum olmayan bir şekilde sizi (yeniden) var etmekten.

Ve (mademki) baştaki yaratılışınızı(n mucizevi bir olay olduğunu) biliyorsunuz; öyleyse, neden (Bizim hakkımızda) düşünüp dersler çıkarmazsınız?

Toprağa ektiğiniz tohumu hiç düşündünüz mü?

Onu büyütüp yeşerten siz misiniz, yoksa Biz miyiz onun büyüyüp yeşermesinin sebebi?

(Çünkü,) dileseydik, onu kuru bir çöpe döndürürdük ve siz hayret (ve dehşet) içinde kalırdınız:

"Eyvah, mahvolduk!

Yok yok, aslında (geçinme imkanlarımızdan) mahrum bırakıldık!" (diyerek).

Hiç içtiğiniz suyu düşündünüz mü?

Siz mi onu bulutlardan indirdiniz, yoksa Biz miyiz onun yere inmesini sağlayan?

(O tatlı bir su şeklinde iner, ama) dileseydik yakacak kadar tuzlu ve acı yapabilirdik. Öyleyse neden (Bize) şükretmiyorsunuz?

Hiç tutuşturduğunuz ateşi düşündünüz mü?

Ateşin yakıtı olarak görevlendirilen ağacı var eden siz misiniz, yoksa Biz miyiz onun varoluşunun sebebi?

Onu (Bizi) hatırlamanı(zı)n bir vasıtası ve (hayatlarının) yabaniliği içinde kaybolmuş ve acıkıp susamış bütün insanlar için bir rahatlama vasıtası yaptık.

Öyleyse kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt!

Hayır, (bu Kuran'ın) parçalar halinde indirilişini tanıklığa çağırırım,

eğer bilseniz bu en güçlü bir teyiddir!

O, gerçekten değerli bir hitabedir,

sağlam korunan ilahi kelam içinde (insana tebliğ edilmiş)tir

ki ona ancak (kalben) temiz olanlar dokunabilir:

bütün alemlerin Rabbinden (gelen) bir vahiy!

Şimdi böyle bir habere küçümseyerek mi bakıyorsunuz,

ve hakikati yalanlamayı günlük gıdanız olarak mı görüyorsunuz?

Peki, öyleyse, (ölüm döşeğindeki bir adamın) boğazına (son nefesi) dayandığında,

siz de (çaresiz bir şekilde) durup seyrederken,

ve (Bizi) görmediğiniz halde, Biz ona sizden daha yakınken:

peki öyleyse, eğer (Bize) bağımlı olmadı(ğınızı düşünüyor)sanız,

o (bitip tükenen hayatı) geri döndürebilir misiniz, eğer iddianızda haklı iseniz?

(Hepiniz ölümü tadacaksınız.) Eğer bir kimse Allah'a yaklaşanlardan olursa,

(öteki dünyada onu) mutluluk, gönül rahatlığı ve bir esenlik bahçesi (bekler).

Ve yine eğer bir kimse dürüst ve erdemli bir hayat sürenlerden olursa,

(cennette şu sözlerle karşılanacaktır:) "Dürüst ve erdemlilerden (olan) sana selam olsun!"

Ama eğer biriniz hakikati yalanlayanlardan ve (böylece) yoldan sapmışlardan olursa,

(öteki dünyada onu) yakıcı bir ümitsizlik karşılar,

ve alev saçan bir ateşin sıcaklığı!

Kuşkusuz bu, hakikatlerin hakikatidir!

Öyleyse kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt!